Informacje prasowe


04.08.2004

Bank Millennium zawarł porozumienie z PARP

W dniu dzisiejszym Bank Millennium zawarł porozumienie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczącą współpracy przy finansowania przedsięwzięć realizowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw".

Porozumienie pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, instytucją wdrażającą program, a Bankiem Millennium dotyczy finansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach Działania "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez inwestycje" należącego do Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Regulacje programowe definiujące procedurę dystrybucji środków w ramach powyższego Działania wymagają, aby realizowane inwestycje były współfinansowane z kredytu bankowego.
 
Jedynie te Banki, które podpisały porozumienie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości będą mogły udzielać kredytów współfinansujących inwestycje realizowane w ramach programu. Dlatego też Bank Millennium będzie w stanie zapewnić pełną obsługę tym Klientom, którzy zainteresowani są skorzystaniem z możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego z Funduszy Strukturalnych, już od momentu wejścia w życie odpowiednich aktów prawnych warunkujących start programu.