Informacje prasowe


29.01.2016

Bank Millennium wyróżniony za promocję sztuki artystów niepełnosprawnych

Bank Millennium został wyróżniony przez Fundację United Way Polska za współpracę w ramach programu Nikifory oraz promocję sztuki artystów niepełnosprawnych.

Podczas Gali Fundacji, która odbyła się 28 stycznia w Teatrze Królewskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie, Bankowi przyznano dwa wyróżnienia: Nagrodę Specjalną za wsparcie Programu Nikifory oraz Nagrodę za Wolontariat Pracowniczy.

Od 2009 roku Bank Millennium jest stałym partnerem Fundacji United Way przy realizacji programu społecznego Nikifory. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez wsparcie i promocję ich aktywności twórczej. W latach 2009-2015 beneficjentami programu było ponad 1900 osób.

W 2015 roku Pracownicy przy współudziale Banku zaangażowali się w szereg wydarzeń na rzecz wsparcia programu Nikifory:

  • zorganizowano 2 wolontariaty pracownicze, podczas których wolontariusze uczestniczyli w organizacji konkursu plastycznego Świat Nikiforów oraz warsztatach artystycznych dla laureatów tego konkursu;
  • w siedzibie Centrali Banku zaprezentowano wystawę prac artystów niepełnosprawnych połączoną z aukcją intranetową. Pozyskane podczas licytacji środki finansowe zostały przekazane na wsparcie i rozwój artystów niepełnosprawnych;
  • przy współudziale Fundacji zorganizowano wewnętrzne warsztaty dla Pracowników Banku promujące korzyści z angażowania się w wolontariat;
  • zwieńczeniem wspólnych działań była uroczysta Gala Fundacji United Way Polska i rozdanie laureatom konkursu Świat Nikiforów nagród ufundowanych przez Bank Millennium.