Informacje prasowe


06.11.2023

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium wyróżniony za działania ESG przez UN Global Compact

UN Global Compact Network Poland (UN GCNP) wyróżnił Bank Millennium za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Nagroda została przyznana na dorocznej Gali United Nations Day, podczas której premierę miała również publikacja UNGC Poland - Yearbook 2023.

- W Banku Millennium wierzymy, że tylko działając wspólnie możemy budować lepszy, bardziej zrównoważony świat. Dlatego aktywnie dzielimy się doświadczeniami oraz wspieramy wiele inicjatyw na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju. Z dumą przyjmujemy wyróżnienie, które potwierdza słuszność naszych działań i kierunków wyznaczonych na przyszłość. Serdecznie zachęcam do lektury najnowszej publikacji UN GCNP - Yearbook 2023, która jest świetnym narzędziem do czerpania inspiracji i źródłem najlepszych praktyk działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju – powiedziała Magdalena Trzynadlowska, dyrektorka Biura Zrównoważonego w Banku Millennium.

Bank Millennium otrzymał wyróżnienie od UN GCNP w uznaniu za zaangażowanie w działania na rzecz ochrony klimatu oraz promowanie zrównoważonego rozwoju w trosce o dobro przyszłych pokoleń. Wyróżnienie obejmuje również efektywną współpracę w ramach programów realizowanych przez UN GCNP.

Bank Millennium traktuje działania na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju priorytetowo i stawia je na równi z celami biznesowymi. Nasze cele strategiczne działania obejmują m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz wspieranie klientów w prowadzonej przez nich dekarbonizacji. Bank aktywnie działa, aby w jak największym stopniu minimalizować wpływ swojej działalności na środowisko. Jednocześnie od wielu lat wspiera finansowanie inwestycji proekologicznych i energooszczędnych, w tym związanych z zastępowaniem energetyki węglowej przez niskoemisyjne źródła energii oraz nowoczesną infrastrukturą energetyczną.

W 2022 roku Bank Millennium zainicjował utworzenie raportu obrazującego ekoinnowacyjność poszczególnych regionów Polski. Wspólnie z partnerami merytorycznymi Urzędem Patentowym RP, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie skonstruował indeks uwzględniający aspekty ekologiczne i środowiskowe. W ten sposób powstał raport „Eko-indeks Millennium – potencjał eko-innowacyjności regionów”, który obrazuje zaangażowanie regionów Polski w zieloną transformację.

Yearbook 2023 prezentuje przede wszystkim aktywność UN Global Compact Network Poland oraz dobre praktyki biznesu zrzeszonego w UNGC na rzecz realizacji Agendy 2030. Na łamach najnowszej publikacji UNGC NP Yearbook 2023, przeczytać można komentarz prezesa Banku Millennium na temat najważniejszych aktywności banku w obszarze zrównoważonego rozwoju. Publikacja dostępna jest tutajlink otwiera się w nowym oknie.