Informacje prasowe


20.03.2018

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium wśród najszybciej raportujących spółek

Bank Millennium jest w czołówce spółek notowanych na GPW, które najszybciej publikują raporty okresowe. Poprzez udostępnianie raportu rocznego w formie on-line, Bank umożliwia analitykom i inwestorom nie tylko szybki, ale i łatwy dostęp do informacji.

Bank Millennium od dawna należy do spółek najszybciej raportujących swoje wyniki. Raport finansowy i społeczny za rok 2017 opublikował już w lutym 2018 roku, co plasuje go w gronie najszybciej raportujących spółek na GPW. Jedynie 3,7% spośród 416 przeanalizowanych spółek giełdowych publikuje raporty roczne w okresie do końca lutego następującego po zakończeniu roku obrotowego.* Bank jest również wśród 0,5% spółek, które zachowują 1-3 tygodniowy okres czasu pomiędzy publikacją raportu rocznego a ogłoszeniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ponieważ szybkość dostarczania informacji jest ważna dla inwestorów, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium zwołane zostało następnego dnia po publikacji raportu rocznego.

Poza sprawozdaniem rocznym przesyłanym na giełdę, Bank Millennium opublikował specjalną, internetową wersję raportu finansowego i społecznego. Dostęp do raportu w formie on-line umożliwia szybkie i intuicyjne odszukanie potrzebnych treści oraz oferuje możliwość zestawiania wybranych danych finansowych i pozafinansowych.

Począwszy od 2006 roku Bank wraz z raportem finansowym publikował raport społeczny. W tym roku po raz pierwszy, zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o Rachunkowości, spółka przygotowała raport niefinansowy. Podsumowano w nim wpływ Banku i Grupy Banku Millennium na zrównoważony rozwój. Zaprezentowano również polityki i ryzyka związane z kwestiami pracowniczymi, społecznymi, środowiskowymi, praw człowieka i korupcji oraz sposoby przeciwdziałania tym ryzykom. W raporcie odniesiono się dodatkowo do tego w jaki sposób spółka tworzy swoją wartość i jak wpływa to na otoczenie, w którym prowadzi biznes.

Inwestorzy w coraz większym zakresie oceniają czy spółki przestrzegają norm etycznych, społecznych i środowiskowych . Analizują nie tylko wyniki finansowe firm, ale także ich podejście do prowadzenia działalności, zgodność z obowiązującymi standardami postępowania i wartościami, które uwzględniają podejmując decyzje biznesowe. Połączenie danych finansowych i niefinansowych w jednym raporcie daje pełen obraz działalności firmy i jest istotną wartością dla analityków, inwestorów i innych interesariuszy spółki. Pozwala ocenić wpływ nie tylko podstawowych ryzyk związanych z działalnością spółki, ale również ryzyk społecznych i środowiskowych, co umożliwia lepsze oszacowanie korzyści związanych z inwestowaniem w daną spółkę.- mówi Artur Kulesza, Dyrektor Departamentu Relacji z Inwestorami w Banku Millennium.

Raport roczny Grupy Banku Millennium jest dostępny pod adresem: https://raportroczny.bankmillennium.pl/2017/pl/

*Według raportu „ Publikacja raportów rocznych, komunikacja w sprawie dywidend i ZWZ w 2017 r.”, Navigator Capital Group, marzec 2018. Raport nie obejmuje emitentów z przesuniętym rokiem obrotowym względem roku kalendarzowego i spółek zagranicznych.