Informacje prasowe


10.01.2023

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium wśród najbardziej świadomych klimatycznie spółek

Bank Millennium uzyskał tytuł „Spółki Świadomej Klimatycznie 2022” w ramach Badania Świadomości Klimatycznej Spółek przeprowadzonego na podstawie treści raportów za rok 2021. Bank otrzymał 8,17 punktu i tym samym uplasował się na 7. miejscu spośród 152 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Troska o środowisko naturalne jest stałym i ważnym elementem strategii Banku Millennium. Od ponad 10 lat monitorujemy, redukujemy i raportujemy emisje własne CO2, a także dążymy do uzyskania całkowitej neutralności klimatycznej. Nie udzielamy finansowania kopalniom węgla oraz inwestycjom w energetykę opartą o węgiel, z wyłączeniem nowych inwestycji związanych z redukcją zanieczyszczeń. Ponadto dbamy o rozwój zrównoważonego biznesu i w ramach strategii na lata 2022-2024 przeznaczamy 2 mld zł na finansowanie projektów zrównoważonych i transformacyjnych. Zwiększamy również świadomość ekologiczną klientów. Nauczyliśmy ich jak korzystać z rozwiązań digitalowych i pokazaliśmy jakie korzyści daje im aplikacja mobilna. Jesteśmy dumni z otrzymanego tytułu Spółki Świadomej Klimatycznie. Gratulujemy pozostałym firmom i instytucjom, które obok nas znalazły się w rankingu i cieszymy się, że z roku na rok rośnie liczba spółek osiągających coraz wyższe wyniki w badaniu – powiedziała Magdalena Trzynadlowska, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju w Banku Millennium.

Badanie Świadomości Klimatycznej Spółek to wspólny projekt Fundacji Standardów Raportowania, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas, prowadzony przy współpracy merytorycznej z firmą MATERIALITY. Jak wskazują autorzy projektu, jego celem jest regularne badanie, które przedsiębiorstwa są świadome swojego wpływu na zmiany klimatu. Inicjatorzy projektu chcą podnieść świadomość dużych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ich wpływu na zmiany klimatu i jednocześnie dostarczyć inwestorom, klientom i wszystkim innym publicznym interesariuszom rzetelnych, mierzalnych i porównywalnych danych pozwalających ocenić, które przedsiębiorstwa biorą pod uwagę zagadnienia dotyczące zmian klimatu w procesach zarządzania.

Badanie obejmuje 10 kryteriów, w tym m.in. zarządzanie zagadnieniami klimatu w strukturze organizacji, posiadanie polityki, strategii lub ujęcie w strategii biznesowej zarządzania wpływem spółki na klimat, ryzyka i szanse związane z klimatem, emisje i raportowanie emisji gazów cieplarnianych, czy też cele i plany działań. Każde z kryteriów oceniane jest w skali od 0-1 pkt, maksymalny wynik w badaniu to 10 pkt. Spółkom, które w badaniu przekraczają próg 70% maksymalnego wyniku, inicjatorzy badania przyznają tytuł „Spółka Świadoma Klimatycznie”. Ranking prowadzony jest od 2017 roku.

Szczegóły dotyczące wyników Badania Świadomości Klimatycznej znajdują się na stronie SEG