Informacje prasowe


09.11.2017

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium wspiera studentów

Bank Millennium po raz kolejny przyznał stypendium dla najlepszego studenta studiów licencjackich w zakresie portugalistyki. W 2017 roku otrzymała je Paulina Junko, która ukończyła studia z wynikiem 4,85.

Stypendium jest rezultatem podpisanego w ubiegłym roku trójstronnego porozumienia o współpracy między Bankiem Millennium , Uniwersytetem Warszawskim i Instytutem Camões i przeznaczone jest na pokrycie kosztów podróży i pobytu w Portugalii w okresie uczęszczania na kurs języka i kultury portugalskiej w instytucji szkolnictwa wyższego. Paulina Junko zadeklarowała, że otrzymane stypendium wykorzysta latem przyszłego roku.

― Z radością kontynuujemy współpracę z Uniwersytetem Warszawskim i Instytutem Camões ― wypróbowanymi partnerami Banku. Trzyletnie porozumienie pozwala nam wspierać rozwój i międzykulturowe doświadczenia polskich studentów i w ten sposób popularyzować język i kulturę portugalską w Polsce oraz nagradzać najlepszych studentów. Bank od lat uczestniczy w różnego rodzaju projektach edukacyjnych bo wiemy, że takie działania procentują w przyszłości ― powiedziała Iwona Jarzębska, Dyrektor Departamentu Public Relations Banku Millennium.

― Gratuluję stypendium dla najlepszego studenta w 2017 roku studiów licencjackich w zakresie portugalistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Ta nagroda to uznanie dla wybitnych osiągnięć w nauce, ale także przykład wspólnego zaangażowania instytucji szkolnictwa wyższego, rządu portugalskiego za pośrednictwem Instytutu Camões i komercyjnego partnera ― Banku Millennium. Jestem przekonany, że ta udana inicjatywa, która będzie powtarzana w nadchodzących latach, znacznie przyczyni się do lepszego poznania naszych dwóch krajów i do pogłębienia relacji ― powiedział João Silva Leitão, Ambasador Portugalii w Polsce.

Instytut Camões jest instytucją, która upowszechniania nauczanie języka i kultury portugalskiej za granicą oraz promuje język portugalski w świecie. Głównym akcjonariuszem Banku Millennium jest Millennium bcp, największy prywatny bank w Portugalii.