Informacje prasowe


28.07.2022

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium wspiera rozwój międzykulturowy studentów

Kolejna absolwentka portugalistycznych studiów licencjackich w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW otrzymała stypendium naukowe Banku Millennium i Instytutu Camõesa. Najlepszą studentką studiów licencjackich zakończonych w roku 2021/22 została Justyna Żmijewska. Ufundowane przez Bank Millennium stypendium w wysokości 1500 euro umożliwi jej wyjazd do Portugalii i udział w kursie pogłębiającym znajomość języka i kultury portugalskiej.

Od kilku lat Bank Millennium we współpracy z Instytutem Camões funduje stypendia naukowe dla najlepszych studentów Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. - Nagradzając najlepszych studentów wspieramy ich rozwój i pomagamy poszerzać ich międzykulturowe doświadczenia. Wierzę głęboko, że tworzenie szans edukacyjnych i wspieranie młodych talentów to najlepsza inwestycja w przyszłość, również w obszarze biznesu, który stał się ponadnarodowy i transgraniczny – powiedział Joao Bras Jorge, prezes Zarządu Banku Millennium w Polsce. - Z uwagi na naszego głównego akcjonariusza - Millennium bcp - z Portugalią łączą nas szczególne więzi. Było więc oczywiste, że myśląc o ufundowaniu stypendium, wybraliśmy studentów Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich.

Justyna Żmijewska, tegoroczna stypendystka, pierwszy etap studiów zakończyła obroną pracy licencjackiej pt. „Legenda głosi, że dawno, dawno temu…: nadprzyrodzoność w legendach z wyspy São Miguel”, napisanej pod kierownictwem dr Anny Działak-Szubińskiej. Justyna, oprócz uzyskana najwyższych not w nauce, była również zaangażowana w działalność studenckiego pisma „Ponto ¿? Signo” i portugalskiego teatru „Pisca-Pisca”, w którym nie tylko grała, lecz również tłumaczyła wystawiane sztuki. Jak sama przyznaje, po usłyszeniu werdyktu była w szoku, ale teraz, już całkiem spokojnie mówi o nagrodzie: - Język portugalski i kultura Portugalii stały się dla mnie kolejnym sposobem odnajdywania i wyrażania siebie. Jestem niesamowicie wdzięczna Instytutowi Camõesa i Bankowi Millennium za przyznane stypendium. Będzie ono dla mnie wspaniałą szansą powrotu do kraju, który stał się moim drugim domem i bezpieczną przystanią. Pozwoli mi nie tylko na cieszenie się z bliska kulturą, lecz także na dalszą pracę i zgłębianie tajników tego wspaniałego języka.

Program stypendiów naukowych powstał z inicjatywy Instytutu Camõesa w celu wzmocnienia zainteresowania polskiego środowiska akademickiego nauką języka i kultury portugalskiej. W realizację projektu włączono uniwersytety oraz działające w Polsce firmy z portugalskim kapitałem. Jedną z nich jest Bank Millennium, który od 2013 roku wspiera studentów Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendia przyznano już: Joannie Jaszczukowskiej (2015/16), Paulinie Junko (2016/17), Annie Kozłowskiej (2017/18) i Katarzynie Maź (2018/19).