Informacje prasowe


27.07.2020

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium wspiera rozwój międzykulturowy studentów

Kolejna absolwentka portugalistycznych studiów licencjackich w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW otrzymała stypendium naukowe Banku Millennium i Instytutu Camõesa. Najlepszą studentką studiów rozpoczętych w roku akademickim 2016/17 została Katarzyna Maź, kontynuująca naukę na studiach magisterskich. Ufundowane przez Bank Millennium stypendium w wysokości 1500 euro, pozwoli jej wyjechać do Portugalii, by jeszcze lepiej poznać jej kulturę i język.

Już od siedmiu lat Bank Millennium funduje stypendia naukowe dla najlepszych studentów Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, a w ubiegłym roku przedłużył współpracę z uczelnią i Instytutem Camões do 2022 roku. Nagradzając najlepszych studentów bank wspiera ich rozwój i pomaga poszerzać ich międzykulturowe doświadczenia. - Jako bank, którego głównym akcjonariuszem jest Millennium bcp, największy prywatny bank Portugalii, widzimy szczególną rolę w tworzeniu szans edukacyjnych, które zbliżają do siebie nasze kraje, służą wzajemnemu poznaniu i dobrym relacjom. Wiemy, że wspieranie uzdolnionej młodzieży akademickiej to najlepsza inwestycja w przyszłość – mówi Joao Bras Jorge, prezes Zarządu Banku Millennium w Polsce.

Katarzyna Maź pierwszy etap edukacji zakończyła obroną pracy licencjackiej pt. „Dystopijne przedstawienie nierówności społecznych we współczesnej Brazylii. Analiza pierwszego sezonu serialu 3% (2016)”, napisanej pod kierownictwem dra Gabriela Borowskiego. Studentka, poza uzyskaniem najwyższej średniej, była również zaangażowana w działalność teatru portugalskiego Pisca-Pisca, w którym zagrała w trzech sztukach: Conversas de mulheres (2017), A Casa na Fronteira (2018) i Além as estrelas são a nossa casa (2019). Jak sama przyznaje, udział w kursie językowym w Portugalii to ogromna szansa dla jej rozwoju. - Język portugalski stał się dla mnie oknem na świat Luzofonii. Jest to instrument, który wydaje piękne dźwięki, lecz wymaga od grającego stałej pracy i zaangażowania. Ogromnie się cieszę, że mój trud został nagrodzony i Bank Millennium postanowił przyznać stypendium mojej osobie. Umożliwi mi to wyjazd do Portugalii, udział w kursie językowym i poznanie z bliska fascynującej portugalskiej kultury. Wsparcie finansowe pozwoli mi poszerzyć znajomość języka portugalskiego i zgłębić myśl humanistyczną tego kraju z większym zaangażowaniem – mówi Katarzyna Maź, tegoroczna stypendystka.

Program stypendiów naukowych powstał z inicjatywy Instytutu Camõesa w celu wzmocnienia zainteresowania polskiego środowiska akademickiego nauką języka i kultury portugalskiej. W realizację projektu włączono uniwersytety oraz firmy z portugalskim kapitałem działające w Polsce. Jedną z nich jest Bank Millennium, który od 2013 roku wspiera studentów Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, przyznając coroczne stypendia dla najlepszego studenta/studentki studiów portugalistycznych. W poprzednich latach stypendium przyznano: Joannie Jaszczukowskiej (2015/16), Paulinie Junko (2016/17) i Annie Kozłowskiej (2017/18).