Informacje prasowe


28.07.2016

Bank Millennium wspiera najbardziej innowacyjne polskie firmy

Bank Millennium został Partnerem Strategicznym drugiej edycji konkursu „Orzeł Innowacji”, wyłaniającego najbardziej innowacyjne polskie przedsięwzięcia biznesowe. Wyboru zwycięzców dokona kapituła składająca się z przedstawicieli świata biznesu, nauki oraz instytucji publicznych.

- Bank Millennium ma wpisaną innowacyjność w strategię biznesową – tłumaczy Joao Bras Jorge, prezes Zarządu Banku Millennium. – Dbamy nie tylko o nowatorskie podejście do naszych produktów i usług, ale także procesów i kultury organizacyjnej. Widzimy też bardzo głęboki sens w promocji innowacyjności w całej polskiej gospodarce. Budowany w ten sposób kapitał będzie w przyszłości służył wszystkim podmiotom na rynku. To powód, dla którego wspieramy „Orła Innowacji”. Inicjujemy też własne przedsięwzięcia na rzecz promocji i dyskusji na temat innowacyjności, jak Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów. Raport, który zostanie opublikowany we wrześniu 2016 roku rzuci zupełnie nowe światło na nierówności w szansach poszczególnych województw na kreowanie innowacji – dodaje prezes.

Celem konkursu jest promowanie innowacyjności wśród firm działających w Polsce. Bank Millennium wspiera „Orła Innowacji” od jego pierwszej edycji. Do udziału w konkursie zaproszone zostały wszystkie przedsiębiorstwa, dla których innowacje, pomysłowość i skuteczność są ważnymi elementami działalności biznesowej. Ubiegłorocznym laureatem została firma CD Projekt. Zgłoszenia oceniane są w dwóch kategoriach. „Mecenasem Innowacji” zostanie firma, która w latach 2013-2015 przeznaczyła najwyższą kwotę na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej. O wyborze zwycięzców „Innowacyjnego projektu” zadecyduje jedynie nowatorstwo zgłaszanych projektów. Szanse małych i największych firm będą zatem takie same.

W skład jury, które dokona wyboru wchodzą m.in.: Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Marcin Chludziński, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., dr inż. Stanisław Derda, Ekspert ds. Badań i Rozwoju w zakresie ICT w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP oraz przedstawiciel Banku Millennium.