Informacje prasowe


18.10.2004

Bank Millennium wprowadza kredyt na zakup akcji PKO BP

Bank Millennium wprowadza kredyt na zakup akcji PKO BP w ofercie publicznej. Kredyt oferowany jest w sieci detalicznej Millennium oraz w Banku Millennium PRESTIGE, sieci obsługującej Klientów o wysokim statusie majątkowym.

Warunki udzielanego kredytu w sieci Millennium przedstawiają się następująco:

 • Maksymalna wysokość kredytu wynosi 9-cio krotność wkładu własnego; wymagany minimalny wkład własny (na rachunku ROR w Banku lub na rachunku inwestycyjnym w Domu Maklerskim ) wynosi 10% wartości inwestycji.
 • Okres kredytowania 48 miesięcy z możliwością wcześniejszej spłaty
 • Opłata przygotowawcza liczona od kwoty udzielonego kredytu wynosi od 0,50% dla inwestycji poniżej 100 000  złotych do 0,25% przy kwotach większych niż 300 000 złotych
 • Oprocentowanie naliczane jest od dnia przydziału akcji (6 listopada) i  jest oparte na stopie WIBOR 1M + 2 p.p.

 
Warunki kredytu udzielanego przez Bank Millennium PRESTIGE:

 • Maksymalna wysokość kredytu 13 krotność wkładu własnego, liczonego jako suma stanowiących zabezpieczenie lokat bankowych, papierów wartościowych na rachunku powierniczym, jednostek uczestnictwa funduszy Millennium TFI oraz środków na rachunku inwestycyjnym w Millennium Domu Maklerskim, bez konieczności wcześniejszej likwidacji tych aktywów
 • Minimalna kwota kredytu:
  • 100 000 dla obecnych Klientów banku
  • 200 000 dla nowych Klientów
 • Okres kredytowania do 15 miesięcy
 • Opłata przygotowawcza liczona od kwoty udzielonego kredytu wynosi od 0,35% dla inwestycji od 100 000 do 299.000 zł, 0,25% przy kwotach większych niż 300 000 złotych
 • Oprocentowanie naliczane jest od dnia przydziału akcji (6 listopada) i  jest oparte na stopie WIBOR 1M + 2 p.p.