Informacje prasowe


20.06.2023

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium wprowadza do oferty kredyt ekologiczny

Kredyt ekologiczny to nowa forma finansowania zielonych projektów, ze wsparciem dla firm w postaci bezzwrotnej premii ekologicznej, pokrywającej nawet do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Bank Millennium jest jednym z banków kredytujących, wystawiających promesę kredytową, wymaganą do uzyskania dofinansowania. Wnioski o wsparcie przyjmuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Konkurs jest pierwszą tego typu ofertą finasowania w aktualnie dostępnym katalogu działań nowej perspektywy unijnej.

- Jednym z priorytetów w rozwoju firm jest obecnie szeroko rozumiana efektywność energetyczna, obejmująca m.in. zmianę źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne. Każda innowacja wymaga jednak nakładów finansowych. I tu ponownie z pomocą przychodzą kredyty inwestycyjne, łączone z pomocą publiczną, oferowane m.in. przez Bank Millennium. Mamy spore doświadczenie w tym zakresie, od lat współpracujemy z BGK, a nasza nowa oferta jest kolejnym elementem programu wsparcia firm. Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie kredytem ekologicznym – mówi Laura Kloch, Ekspertka w Centrum Kompetencji Funduszy Europejskich Banku Millennium.

Kredyt ekologiczny to konkurs finansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Jego celem jest wspieranie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprzez realizację inwestycji zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstw i modernizację infrastruktury, w tym też poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy. O wsparcie w ramach konkursu mogą się ubiegać przedsiębiorcy z sektora mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniający do 250 pracowników) oraz przedsiębiorcy z kategorii małych spółek o średniej kapitalizacji (zatrudniających do 499 pracowników) i spółek o średniej kapitalizacji (zatrudniających do 3000 pracowników).

Wsparcie w ramach programu ma postać dotacji, którą jest premia ekologiczna, pozwalająca na refundację nawet do 80% kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację zielonej inwestycji. Warunkiem złożenia do BGK wniosku w programie jest uzyskanie promesy kredytowej. Bank Millennium jest jednym z banków finansujących firmy w programie i wystawiających promesy.

Nabór wniosków trwa do 17 sierpnia br., a zwiększona do 660 mln zł pula środków w programie daje szansę na sfinansowanie większej ilości projektów. Wyniki konkursu pojawią się najprawdopodobniej pod koniec roku.