Informacje prasowe


13.12.2018

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium włączony w skład Respect Index

Po raz jedenasty Bank Millennium został włączony do Respect Index - indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Respect Index skupia spółki notowane na głównym rynku giełdowym, które działają zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i ekonomicznych. W tym roku, w skład Respect Index weszło 31 spółek, wśród których znajduje się 7 banków.

Czynniki środowiskowe i społeczne są coraz częściej uwzględniane przez inwestorów dokonujących oceny kondycji i perspektyw firm notowanych na rynkach giełdowych. Spółki tworzące Respect Index charakteryzują się wyższą stopą zwrotu niż przeciętna rynkowa wyrażona indeksem WIG. Od pierwszej publikacji w 2009 r. Respect Index zwiększył wartość o 70 proc.

- Bank Millennium został włączony w skład Respect Index już po raz jedenasty. Tak długotrwała obecność w indeksie to dowód na to, że jesteśmy spółką odpowiedzialną i działającą w przejrzysty sposób. CSR jest od wielu lat elementem naszej strategii biznesowej. Stale badamy i odpowiadamy na potrzeby naszego otoczenia – klientów, pracowników, społeczności lokalnych czy partnerów biznesowych. – podkreśla Fernando Bicho, Wiceprezes Zarządu Banku Millennium.

Zobacz wideo

Działania CSR wspierają realizację celów biznesowych Banku Millennium. Zgodnie z wytycznymi strategii 2020, bank koncentruje się na trzech grupach interesariuszy: klientach, pracownikach i społecznościach lokalnych. Działania skierowane do klientów odnoszą się do udostępniania bankowości bez barier fizycznych i cyfrowych, oferowania poza - bankowych funkcjonalności cyfrowych np. dostępu do e-administracji oraz przestrzegania etycznych zasad sprzedaży. Programy dla pracowników, oprócz zapewnienia stabilnych i atrakcyjnych warunków pracy, dotyczą wspierania różnorodności w organizacji. W tym roku Bank Millennium przystąpił do Karty Różnorodności – zobowiązania podpisywanego przez firmy, które wprowadzają zakaz dyskryminacji w miejscu pracy i promują różnorodność. Programy na rzecz społeczności lokalnych realizowane są głównie przez pracowników banku, którzy otrzymują granty na organizację akcji wolontariackich. Do tej pory ponad 300 wolontariuszy zrealizowało programy dla kilku tysięcy odbiorców.

Wszystkie działania CSR są corocznie od 12 lat podsumowywane w raporcie odpowiedzialności społecznej Banku Millennium. Spółka wspiera również realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG-Sustainable Development Goals). Przystępując do partnerstwa biznesu i administracji rządowej na rzecz realizacji SDG, Bank Millennium zadeklarował prowadzenie działań w szczególności na rzecz edukacji finansowej dzieci i młodzieży.