Informacje prasowe


14.06.2019

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium w Top 10 Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Bank Millennium znalazł się w gronie Liderów Odpowiedzialnego Biznesu w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2019. Jest to zestawienie największych polskich firm ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR).

Do grona Liderów Odpowiedzialnego Biznesu zostały włączone firmy, które uzyskały najwyższe wyniki w obszarach: odpowiedzialne prowadzenie biznesu, polityka zrównoważonego rozwoju, zarządzanie pozytywnym wpływem oraz wskaźniki odpowiedzialności dotyczące kwestii pracowniczych, środowiskowych i współpracy z dostawcami.

Działania CSR są elementem strategii biznesowej Banku Millennium, są realizowane w codziennej działalności firmy i dotyczą trzech głównych grup: klientów, pracowników i społeczności. Bank chce rozwijać ideę bankowości bez barier. Stawia nie tylko na rozwój rozwiązań mobilnych, które umożliwiają klientom korzystanie z usług finansowych i pozafinansowych w dowolnym miejscu i czasie, ale dostosowuje również swoje usługi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ułatwia dostęp do swoich placówek, bankomatów, serwisu telefonicznego, strony internetowej, jak również sposobu obsługi. Za dbanie o dostępność strony www, Bank Millennium został laureatem konkursu „Strona bez barier” organizowanym przez Fundację Widzialni. Programy CSR realizowane dla pracowników dotyczą przede wszystkim wspierania różnorodności w miejscu pracy (Bank Millennium jest sygnatariuszem Karty Różnorodności) oraz oferowania możliwości angażowania się w działania społeczne. Programy społeczne realizowane są za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium i koncentrują się na dwóch obszarach: edukacji finansowej i wolontariacie pracowniczym. Spółka wspiera również realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG-Sustainable Development Goals). Przystępując do partnerstwa biznesu i administracji rządowej na rzecz realizacji SDG, Bank Millennium zadeklarował prowadzenie działań w szczególności na rzecz edukacji dzieci i młodzieży. Cel ten realizuje poprzez prowadzenie programu edukacji finansowej przedszkolaków „Finansowy Elementarz”, w którym przeszkolono już 33 tys. dzieci. Od 2010 roku Bank jest również obecny w Respect Index – indeksie firm odpowiedzialnych społecznie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wszystkie działania CSR są corocznie od 13 lat podsumowywane w raporcie odpowiedzialności społecznej Banku Millennium.