Informacje prasowe


18.06.2018

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium w Top 10 najbardziej odpowiedzialnych firm w Polsce

Bank Millennium zajął 7 miejsce w klasyfikacji ogólnej i 4 miejsce w klasyfikacji branżowej Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2018. Jest to zestawienie największych polskich firm ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR).

W tegorocznym rankingu, Bank Millennium zdobył najwięcej punktów w kategorii „Odpowiedzialne prowadzenie biznesu” i „Polityka zrównoważonego rozwoju”. Jest to potwierdzenie, że działania CSR wpisane w strategię biznesową firmy są systematycznie realizowane. Projekty CSR kierowane są głównie do klientów i pracowników banku oraz społeczności lokalnych. W odniesieniu do klientów banku, priorytetem jest usuwanie barier fizycznych, infrastrukturalnych i cyfrowych w dostępie do usług bankowych i pozabankowych (np. e-administracji). Bank Millennium ułatwia korzystanie z usług finansowych osobom niepełnosprawnym – 90% placówek i 100% bankomatów jest dostosowanych do potrzeb tej grupy. Strona internetowa banku jest stale dostosowywana do wymagań osób niewidomych i niedowidzących, czego potwierdzeniem jest zwycięstwo w konkursie „Strona Internetowa bez Barier 2018”. Bank oferuje również usługi pozafinansowe ułatwiające codzienne życie. Poprzez bankowość internetową, klienci mogą m.in. załatwiać sprawy urzędowe w każdym miejscu i czasie.

Programy CSR realizowane dla pracowników dotyczą wspierania różnorodności w miejscu pracy (Bank Millennium jest sygnatariuszem Karty Różnorodności), zapewnienia stabilnych i atrakcyjnych warunków zatrudnienia oraz oferowania możliwości angażowania się w działania społeczne. Programy społeczne realizowane są za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium i koncentrują się na trzech obszarach: edukacji finansowej, kulturze i wolontariacie pracowniczym. Spółka wspiera również realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG-Sustainable Development Goals). Przystępując do partnerstwa biznesu i administracji rządowej na rzecz realizacji SDG, Bank Millennium zadeklarował prowadzenie działań w szczególności na rzecz edukacji finansowej dzieci i młodzieży. Od 2010 roku bank jest również obecny w Respect Index – indeksie firm odpowiedzialnych społecznie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wszystkie działania CSR są corocznie od 12 lat podsumowywane w raportach:
https://raportroczny.bankmillennium.pl/

Ranking Odpowiedzialnych Firm, to całościowe zestawienie największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Ocena dokonywana jest w oparciu o ankietę wypełnianą przez firmy. Kwestionariusz konkursowy zawiera pytania dotyczące czterech obszarów: odpowiedzialne prowadzenie biznesu, polityka zrównoważonego rozwoju, zarządzanie pozytywnym wpływem oraz wybrane wskaźniki odpowiedzialności. Ranking organizowany jest przez Koźmiński Business Hub, a jego partnerami są Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Global Compact Network Poland oraz Dziennik Gazeta Prawna.