Informacje prasowe


26.01.2011

Bank Millennium w RESPECT Index

Bank Millennium znalazł się w składzie RESPECT Index - pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie. Publikacja indeksu w nowym składzie rozpocznie się 1 lutego 2011 r.

Projekt prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych oraz firmą doradczą Deloitte, ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

W skład RESPECT Index wchodzą spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance), informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarze ekologii, relacji społecznych i spraw pracowniczych.
W skład indeksu weszło 16 spółek, które zostały wyłonione w 3 etapach. Po pierwszym etapie, który miał na celu wskazanie grupy spółek o najwyższej płynności, czyli tych, które znajdują się w portfelach indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, zakwalifikowano 140 spółek. W kolejnej części badania ocenie poddano praktykę spółek w zakresie ładu korporacyjnego, informacyjnego i relacji z inwestorami na podstawie ogólnodostępnych, publikowanych przez spółki informacji i raportów. Trzeci, decydujący etap badania obejmował szczegółową weryfikację danych z zakresu odpowiedzialnego biznesu przekazanych przez spółki, która była prowadzona przez Partnera Projektu - firmę audytorską Deloitte.
W składzie indeksu znalazły się następujące spółki:

 • Barlinek SA
 • Bank Handlowy w Warszawie SA
 • Bank Millennium SA
 • BRE Bank SA
 • Budimex SA
 • BZ WBK SA
 • Elektrobudowa SA
 • Grupa Lotos SA
 • ING Bank Śląski SA
 • KGHM Polska Miedź SA
 • LW Bogdanka SA
 • Mondi Świecie SA
 • PGNiG SA
 • PKN Orlen SA
 • Telekomunikacja Polska SA
 • Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA

Lista uczestników REPECT Index będzie aktualizowana oraz publikowana 2 razy w roku.