Informacje prasowe


17.04.2024

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce w 2023. Dobre praktyki” FOB

Dwie praktyki Banku Millennium: Eko-indeks Millennium oraz program Our People’23: Save the Planet w raporcie dobrych praktyk Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W tegorocznej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentowano 1046 praktyk związanych z ESG w Polsce. Dobre praktyki Banku Millenium znalazły się w raporcie w dwóch obszarach – środowisko oraz zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

W opublikowanym raporcie możemy znaleźć wypowiedź Krzysztofa Kamińskiego, członka zarządu Millennium TFI, który mówi o potrzebach zrównoważonych inwestycji i finansów. Zrównoważone finanse typowo kojarzone są z finansowaniem projektów i działań uwzględniających lub wspierających środowisko, społeczeństwo bądź aspekty ładu korporacyjnego. Jednak moim zdaniem to przede wszystkim fundamentalna zmiana sposobu myślenia w finansach i funkcjonowaniu rynków finansowych, które mają być wsparciem dla klimatycznej transformacji poprzez swoje silne oddziaływanie na całą gospodarkę.

Zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnych, a przy tym troska o środowisko naturalne to jedne z filarów naszej organizacji. Jesteśmy dumni, że nasze dwa autorskie projekty zostały docenione przez autorów raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” i zaklasyfikowane jako inicjatywy ważne społecznie. Eko-indeks Millennium jest naszym wkładem w dyskusję na temat transformacji ekologicznej polskiej gospodarki. Rozwój potencjału ekoinnowacyjności na poziomie regionów jest bardzo istotny, bo pozytywne zmiany często swój początek mają właśnie na szczeblu lokalnym. Natomiast program Our People: Save the planet miał pozytywny wpływ nie tylko na społeczność wewnątrz naszej organizacji, ale wspierał również zaangażowanie społeczności lokalnych w miejscach, gdzie realizowane były ekoinicjatywy. - Magdalena Trzynadlowska, Dyrektorka Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.

Eko-indeks Millennium” jako platforma do dyskusji o zielonej transformacji polskiej gospodarki

Raport „Eko-indeks Millennium – potencjał eko-innowacyjności regionów" jako platforma do dyskusji o zielonej transformacji polskiej gospodarki. Raport służył zaangażowaniu Polaków w zieloną transformację i ukazaniu, że innowacje ekologiczne są długofalowo korzystną inwestycją. Partnerami merytorycznymi były Urząd Patentowy RP, AGH w Krakowie i SGH w Warszawie.

Our People’23: Save the Planet

Akcja Our People’23: Save the Planet łączy cele sportowe z charytatywnymi. Program podzielony został na 2 części: sportowe wyzwanie oraz ekowolontariat. Pracownicy banku poprzez różne aktywności sportowe zbierali punkty i kilometry, w ten sposób gromadzili środki na realizację ekologicznych projektów wolontariuszy Fundacji Banku Millennium.

Our People’23: Save the Planet zaangażowało 1 508 wolontariuszy, których aktywności sportowe, przełożyły się na realizację celu - przekazanie Fundacji Banku Millennium środków na realizację 26 różnorodnych ekoinicjatyw.

Raport “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w obszarze zrównoważonego rozwoju. Podsumowuje najważniejsze kwestie związane z ESG w danym roku w Polsce. W raporcie znajdują się również artykuły eksperckie. Jej stałym elementem jest także przegląd najważniejszych wydarzeń i publikacji związanych ze zrównoważonym rozwojem.