Informacje prasowe


14.04.2014

Bank Millennium w programie „Mieszkanie dla młodych"

Bank Millennium rozpoczyna sprzedaż kredytów hipotecznych z dopłatą w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla młodych".

Program „Mieszkanie dla młodych" skierowany jest do osób w wieku do 35 lat, nabywających pierwsze, nowe mieszkanie lub dom. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 10% ceny nieruchomości w przypadku osób bezdzietnych oraz 15% dla osób posiadających dziecko. Dodatkowo, jeżeli w ciągu pierwszych 5 lat od dnia nabycia nieruchomości kredytobiorcy urodzi się lub przysposobi on trzecie lub kolejne dziecko, otrzyma dodatkowe 5% wsparcie przeznaczone na wcześniejszą spłatę kredytu. 

Program jest, kolejną po „Rodzinie na swoim", szansą dla Klientów na realizację planów mieszkaniowych. Widzimy, że budzi duże zainteresowanie. Chcemy maksymalnie ułatwić Klientom proces ubiegania się o kredyt – akceptujemy wiele różnych źródeł dochodu, na bieżąco informujemy o istotnych etapach procesu kredytowego. Dodatkowo Klienci, którzy zdecydują się na aktywne korzystanie z naszych usług, otrzymają obniżkę marży o 0,5% w stosunku do stawek standardowych – mówi Agata Chrzanowska, Kierująca Wydziałem Kredytów Hipotecznych w Banku Millennium.

Warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach programu jest zaciągnięcie kredytu w złotówkach, w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu nieruchomości, na okres co najmniej 15 lat. Kredytem mogą zostać objęte mieszkania do 75 m kw. i domy jednorodzinne do 100 m kw., a w przypadku kredytobiorców posiadających co najmniej troje dzieci, mieszkania do 85 m kw. i domy jednorodzinne do 110 m kw.

Szczegółowe informacje można znaleźć na www.bgk.com.pl oraz na www.bankmillennium.pl.