Informacje prasowe


08.07.2022

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium w pierwszej dziesiątce Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Bank Millennium po raz kolejny znalazł się w czołówce Rankingu Odpowiedzialnych Firm – największego w Polsce zestawienia firm ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Pod koniec czerwca w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego odbyła się gala, w trakcie której ogłoszono rezultaty XVI Rankingu Odpowiedzialnych Firm – jednego z najważniejszych wydarzeń poświęconych kwestii zrównoważonego rozwoju. Bank Millennium uplasował się w pierwszej dziesiątce rankingu, oceniającego firmy za m.in. sprawność wdrażania różnorodnych deklaracji i polityk z zakresu zrównoważonego zarządzania. W kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy Bank zajął piąte miejsce.

– Jesteśmy dumni, że po raz kolejny uzyskaliśmy wysoką pozycję spośród wszystkich 250 przedsiębiorstw ujętych w Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Tegoroczna edycja zestawienia pokazała wyrównaną rywalizację o miano lidera społecznej odpowiedzialności biznesu, o czym świadczy liczba 24 firm, które uzyskały wyniki kwalifikujące je do pierwszej dziesiątki Rankingu. Wysoka lokata Banku Millennium jest doskonałym przykładem znaczenia kwestii ESG jako integralnych części strategii biznesowej Banku. Gratulujemy liderom zestawienia i zapewniamy, że niezmiennie będziemy skutecznie realizować nasze strategiczne cele – mówi Magdalena Trzynadlowska, Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju w Banku Millennium.

Stanowiące jeden z filarów strategii biznesowej Banku Millennium działania ESG są realizowane w codziennej działalności firmy i dotyczą trzech głównych grup: klientów, pracowników i społeczeństwa. Bank wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG-Sustainable Development Goals).

Jednym z celów strategii Banku jest zmniejszanie barier fizycznych i cyfrowych w dostępie do usług zarówno stricte bankowych, jak i pozabankowych (takich jak np. e-administracja). Dotyczy to nie tylko rozwoju rozwiązań mobilnych, które umożliwiają klientom korzystanie z usług finansowych i pozafinansowych w dowolnym miejscu i czasie, ale również dostosowania usług do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Bank aktywnie działa w obszarze ułatwiania dostępu do placówek, bankomatów, serwisu telefonicznego, strony internetowej, jak również nieustannie rozwija jakość i sposób obsługi klientów.

Działania z obszaru ESG realizowane dla pracowników dotyczą wielu aspektów, w tym wspierania różnorodności w miejscu pracy - Bank Millennium jest sygnatariuszem Karty Różnorodności, a także zapewnienia stabilnych i atrakcyjnych warunków zatrudnienia oraz oferowania możliwości angażowania się w działania społeczne. Bank stawia na wspieranie rozwoju pracowników dopasowane do ich indywidualnych potrzeb.

Programy społeczne realizowane są za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium i koncentrują się na dwóch obszarach: edukacji finansowej i wolontariacie pracowniczym. Bank Millennium zadeklarował prowadzenie działań w szczególności na rzecz edukacji dzieci i młodzieży. Cel ten realizuje poprzez prowadzenie programu edukacji finansowej przedszkolaków „Finansowy Elementarz”, w którym przeszkolono już 58 tys. dzieci. Ponadto Bank jest wieloletnim mecenasem festiwalu filmowego Millennium Docs Against Gravity. Wszystkie działania z obszaru ESG są corocznie od 16 lat podsumowywane w Raporcie ESG

Pełna treść Rankingu odpowiedzialnych firm znajduje się tutaj.