Informacje prasowe


14.06.2017

Bank Millennium w nowym programie bezpłatnych gwarancji BGK

Bank Millennium przystąpił do nowego programu Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach którego zaoferuje przedsiębiorcom gwarancje na zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych w złotych, przeznaczonych m.in. na przedsięwzięcia innowacyjne. Gwarancje udzielane będą w ramach Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój”.

Żródło: BGK

Gwarancje POIR są skierowane do firm z sektora MŚP, spełniających jedno z kryteriów innowacyjności i są przeznaczone na zabezpieczenie kredytów, którymi finansowane są koszty kwalifikowane ponoszone w związku z realizacją projektów inwestycyjnych, w wyniku których wdrażane są np. innowacje w zakresie produktów, procesów, organizacji firmy czy marketingu. Nowy program BGK został w dużej mierze oparty o założenia poprzedniego programu gwarancji de minimis i podobnie jak on zakłada, że gwarancje będą miały charakter portfelowej linii gwarancyjnej.

- Już od czterech lat Bank Millennium udostępnia przedsiębiorcom gwarancje de minimis zabezpieczające spłatę kredytów, co wpisuje się w strategię banku, który od lat wspiera rozwój polskich przedsiębiorców. Gwarancje w formule de minimis są szczególnie ważne, ponieważ umożliwiają finansowanie również tym firmom, które nie dysponują wystarczającym majątkiem do zabezpieczenia kredytu. Nowe gwarancje BGK udzielane w ramach POIR mają za zadanie ułatwić dostęp do finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez innowacyjnych przedsiębiorców z sektora MSP. Gwarancje mają charakter długoterminowy, zabezpieczają nawet 80% kwoty kapitału i, co istotne, są dla klientów bezpłatne – mówi Agnieszka Kucharska, Kierująca Zespołem Produktów i Procesu Kredytowego Bankowości Przedsiębiorstw Banku Millennium.

W tej edycji programu BGK wyższa będzie dostępność kredytowania innowacyjnych przedsięwzięć, a warunki gwarancji będą jeszcze korzystniejsze dla klientów. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z wyższej kwoty gwarancji – nawet 2,5 mln euro (maksymalnie 80% wartości kredytu) oraz ze znacznie dłuższego okresu udzielonego zabezpieczenia – do 20 lat. Korzystając z kredytu z gwarancją BGK, kredytobiorcy mają ponadto możliwość uzyskania lepszych warunków finansowania w porównaniu do standardowej oferty banku, np. z niższej marży lub prowizji, karencji w spłacie zadłużenia czy też rozłożenia spłaty zadłużenia na dłuższy okres.

Proces udzielania gwarancji jest prosty i wygodny, w całości realizowany w banku. Możliwe są dwa warianty kwalifikacji do programu:

  • z punktu widzenia projektu inwestycyjnego, który powinien polegać na wdrożeniu wyników prac B+R,
  • z punktu widzenia klienta, który powinien spełnić jedno z piętnastu kryteriów przedsiębiorcy innowacyjnego.

Okres realizacji projektu trwa do 31 grudnia 2023 r.