Informacje prasowe


13.03.2020

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium w czołówce najszybciej raportujących spółek

Bank Millennium jest pierwszą spółką w sektorze finansowym, która opublikowała raport z działalności w 2019 roku w formie on-line. W ten sposób bank umożliwia analitykom, inwestorom i wszystkim zainteresowanym jego działalnością szybki i łatwy dostęp do informacji.

Bank Millennium od dawna należy do tych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, które już w pierwszej połowie lutego, publikują i przesyłają na giełdę swój raport roczny. Aby umożliwić zainteresowanym intuicyjne wyszukanie treści oraz łatwo zestawiać wybrane dane, bank corocznie publikuje również specjalną internetową wersję raportów finansowego i społecznego.

Tegoroczny raport on-line podsumowuje m.in. realizację głównych kierunków rozwoju wynikających ze strategii banku do 2020 roku: fuzję z Euro Bankiem, wzrost organiczny oraz rozwój innowacyjnych, dostępnych dla wszystkich klientów usług bankowych i pozabankowych. Oprócz zestawienia wyników finansowych i biznesowych Grupy Banku Millennium, raport zawiera część niefinansową, opisującą wpływ firmy na środowisko i społeczeństwo. Część ta prezentuje również politykę i ryzyka związane z kwestiami pracowniczymi, społecznymi, środowiskowymi, praw człowieka i korupcji oraz sposoby przeciwdziałania tym ryzykom. W raporcie opisano również sposób w jaki Bank Millennium tworzy swoją wartość oraz w jaki sposób wpływa to na otoczenie, w którym prowadzi biznes.

W warstwie graficznej Raport wyróżnia się autentycznością – na wszystkich zdjęciach przedstawieni są pracownicy banku w autentycznych przestrzeniach biurowych w Warszawie.

Raport roczny Grupy Banku Millennium jest dostępny pod adresem:
https://raportroczny.bankmillennium.pl/2019/pl/link otwiera się w nowym oknie