Informacje prasowe


25.10.2017

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium udostępnił klientom indywidualnym innowacyjną usługę otrzymywania informacji o fakturach i ich opłacania

Usługa umożliwia firmom wystawiającym faktury przesyłanie informacji o płatności do serwisów bankowości elektronicznej płatników, a płatnikom szybki i wygodny sposób ich opłacania jednym kliknięciem, bez konieczności przepisywania danych z faktury – podstawi je automatycznie system. Bank Millennium jest pierwszym bankiem na rynku, który udostępnia to rozwiązanie zarówno wystawcom, jak i płatnikom faktur. Dzięki usłudze wystawcy mogą liczyć na szybszy spływ należności, a płatnicy zyskują dostęp do informacji o wielu swoich zobowiązaniach w jednym miejscu. Usługa wspierana jest przez Związek Banków Polskich i Krajową Izbę Rozliczeniową.

Po wcześniejszym wdrożeniu usługi dla przedsiębiorstw, bank udostępnia ją teraz klientom indywidualnym - zarówno w systemie internetowym Millenet, jak i aplikacji mobilnej. Dzięki temu klienci Banku Millennium–płatnicy, korzystając z opcji Faktury i rachunki, po zarejestrowaniu się w usłudze będą na bieżąco informowani o nowych wystawcach, których faktury będą dostępne do opłacenia bezpośrednio w bankowości elektronicznej. System samodzielnie sprawdzi w bazie wystawców wszystkie zobowiązania wystawione dla danej osoby i dostarczy je wprost na właściwe konto w bankowości elektronicznej. Spośród dostępnych wystawców, klienci będą mogli wybrać tych, od których informacje chcą otrzymywać.

Nowa usługa otwiera zatem możliwość otrzymywania i przechowywania informacji o zobowiązaniach w jednym miejscu oraz wygodnego sposobu ich opłacania, bez potrzeby żmudnego przepisywania danych. System dostarczy wypełnione już przelewy, które wystarczy zaakceptować jednym kliknięciem. Dla swojej wygody klienci mogą też ustawić płatności automatyczne, co jeszcze bardziej skraca i upraszcza proces płatności, nawet w porównaniu z takimi rozwiązaniami jak zlecenie stałe czy polecenie zapłaty.

- Wierzę, że usługa będzie miała ogromny wpływ na rozwój rynku płatności w Polsce, zwłaszcza, że schemat jej działania jest prosty i w pełni zdigitalizowany - mówi Ricardo Campos, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium. - Z racji tego, że wprowadzamy usługę jako pierwsi, przecieramy szlaki dla całego rynku. Kluczem do rynkowego sukcesu będzie oczywiście zbudowanie na tyle dużej bazy wystawców faktur, by płatnicy mieli dostęp do jak najszerszej oferty.