Informacje prasowe


05.11.2015

Bank Millennium uczestnikiem perspektywy finansowej 2014-2020

3 listopada 2015 r. Bank Millennium podpisał umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie udzielania kredytu na innowacje technologiczne. Bank Millennium od lat wspiera obsługę funduszy unijnych i proces przekazywania ich polskim przedsiębiorcom.

82,5 mld euro do wydania

Polskie firmy niecierpliwie czekają na uruchomienie kolejnych naborów wniosków o dofinansowanie w ramach nowej puli środków UE na cele rozwojowe, przyznanych Polsce na lata 2014-2020. W nowej perspektywie finansowej Polska otrzyma aż 82,5 mld euro (około 500 mld zł). W obecnym budżecie położono nacisk na konkurencyjność, innowacje oraz wsparcie sektora MŚP. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, stanowiące przeważającą część wszystkich firm w naszym kraju (99,8%*), będą największymi beneficjentami ostatnich programów. Pieniądze pozyskane w ramach dofinansowania zostaną przeznaczone m.in. na wsparcie innowacyjności, cyfryzację, rozwój współpracy z jednostkami naukowymi oraz przygotowanie do wejścia na rynki międzynarodowe.

„Nowa odsłona” kredytu na innowacje technologiczne

Jedną z form wspierania inwestycji przedsiębiorców jest kredyt na innowacje technologiczne, który jest podstawowym instrumentem finansowym dla firm planujących wdrożenie nowych technologii. Podobnie jak w poprzedniej perspektywie, kredyt na innowacje technologiczne adresowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Beneficjenci posiadający zdolność kredytową, będą mogli uzyskać dotację w kwocie aż do 6 mln zł z przeznaczeniem na spłatę całości lub części kredytu. Dofinansowanie może wynieść nawet 70% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw, 60% dla średnich firm, a sam kredyt – do 75% wartości inwestycji. Aplikowanie o nowe środki rozpocznie się 7 grudnia 2015 r. i potrwa do 20 stycznia 2016 r.

Kredyt Banku Millennium

Kredyt na innowacje technologiczne wspiera inwestycje polegające na zakupie i wdrożeniu nowej lub własnej technologii klienta. Podstawą inwestycji może być również technologia zakupiona od podmiotów trzecich. W aktualnej perspektywie finansowej ocena merytoryczna projektu, w tym zakres innowacyjności sprawdzony pod kątem spełnienia definicji nowej technologii, będzie przeprowadzana z udziałem ekspertów zewnętrznych. Istotne więc będzie nie tylko precyzyjne zdefiniowanie nowej technologii i źródeł jej pochodzenia, lecz również określenie stopnia innowacyjności produktów i usług będących efektem realizacji inwestycji. Premiowane będą innowacje w skali całego kraju.

W poprzednim rozdaniu, innowacje dotyczyły bardzo różnych branż - produkcji nowoczesnych urządzeń elektronicznych i optoelektronicznych, probiotyków czy elementów budowlanych. Obecnie katalog innowacji określony jest poprzez inteligentne specjalizacje. Oznacza to, że finansowanie uzyskają tylko projekty z wybranych branż w kraju lub regionie. Procedura nakierowana jest nie na kolejność zgłoszeń, ale wyłonienie najbardziej wartościowych i najbardziej innowacyjnych projektów. – mówi Marta Klekotko, ekspertka Zespołu produktów i procesu kredytowego bankowości przedsiębiorstw Banku Millennium. W obecnej perspektywie uproszczono również procedurę aplikowania, dzięki czemu stała się bardziej przyjazna dla przedsiębiorcy.