Informacje prasowe


26.04.2018

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium Transparentną Spółką Roku 2017

Bank Millennium został laureatem rankingu „Transparentna Spółka Roku 2017”. Znalazł się w czołówce 7 najbardziej transparentnych spółek z indeksu mWIG 40. Zestawienie wyróżnia spółki komunikujące się z rynkiem w przejrzysty sposób.

Przygotowany przez Instytut Rachunkowości i Podatków wspólnie z Gazetą Giełdy Parkiet ranking jest adresowany do spółek publicznych z WIG 20, 40 i 80. Zestawienie zostało oparte na wynikach badania ankietowego, które obejmowało 3 najważniejsze obszary komunikacji z rynkiem: sprawozdawczość finansową i raportowanie, relacje inwestorskie i zasady ładu korporacyjnego. Zgodnie z ideą konkursu, wyróżniane są spółki, które najsprawniej komunikują się z rynkiem, prowadzą biznes w sposób przejrzysty, dotrzymują terminów np. związanych z publikacją raportów oraz rozwijają się zgodnie z opublikowaną strategią.

Bank Millennium od dawna należy do spółek najszybciej raportujących swoje wyniki. Raport finansowy i społeczny za rok 2017 opublikował już w lutym 2018 roku, co plasuje go w gronie najszybciej raportujących spółek na GPW. Jedynie 3,7% spośród 416 przeanalizowanych spółek giełdowych publikuje raporty roczne w okresie do końca lutego następującego po zakończeniu roku obrotowego.* Bank jest również wśród 0,5% spółek, które zachowują 1-3 tygodniowy okres czasu pomiędzy publikacją raportu rocznego a ogłoszeniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ponieważ szybkość dostarczania informacji jest ważna dla inwestorów, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium zwołane zostało następnego dnia po publikacji raportu rocznego. Poza sprawozdaniem rocznym przesyłanym na giełdę, Bank Millennium opublikował specjalną, internetową wersję raportu finansowego i społecznego. Dostęp do raportu w formie on-line umożliwia szybkie i intuicyjne odszukanie potrzebnych treści oraz oferuje możliwość zestawiania wybranych danych finansowych i pozafinansowych. Raport jest dostępny na stronie: https://raportroczny.bankmillennium.pl/2017/pl/

„Transparentna Spółka Roku” jest kolejną nagrodą przyznaną Bankowi Millennium za wysoką jakość komunikacji z rynkiem kapitałowym. Spółka otrzymała również wyróżnienie za swój raport on-line 2016 w konkursie „The Best Annual Report” organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków oraz znalazła się w czołówce rankingu spółek z WIG30 prowadzących najlepsze relacje inwestorskie przygotowanego przez Gazetą Giełdy Parkiet oraz Izbę Domów Maklerskich.

Wyniki rankingu „Transparentna Spółka Roku” zostały ogłoszone 25 kwietnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyróżnienie w imieniu Banku Millennium odebrał Artur Kulesza – Dyrektor Departamentu Relacji z Inwestorami.

*Według raportu „ Publikacja raportów rocznych, komunikacja w sprawie dywidend i ZWZ w 2017 r.”, Navigator Capital Group, marzec 2018. Raport nie obejmuje emitentów z przesuniętym rokiem obrotowym względem roku kalendarzowego i spółek zagranicznych.