Informacje prasowe


04.11.2010

Bank Millennium rozpoczyna cykl bezpłatnych seminariów dla przedsiębiorców

Bank Millennium rozpoczyna cykl ogólnopolskich seminariów „Kredyt technologiczny - z innowacją w przyszłość". Akcja skierowana jest do przedsiębiorców sektora MŚP i odbędzie się w listopadzie, w wybranych miastach Polski. Partnerem Głównym inicjatywy jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

W listopadzie 2010 r. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy i w Gdańsku odbędą się seminaria o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, prezentujące działanie 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013. W ramach działania 4.3 POIG przewiduje się wsparcie ze środków unijnych dla przedsiębiorców spełniających kryteria MŚP (zatrudnienie do 250 osób, obrót roczny do 50 mln EUR lub suma bilansowa do 43 mln EUR), którzy zamierzają wdrożyć nowoczesne rozwiązania technologiczne w swoich firmach.
Organizowane przez Bank Millennium seminaria to kompendium wiedzy dla przedsiębiorców, którzy są zainteresowani skorzystaniem ze środków unijnych przeznaczonych na wdrożenie nowych technologii - mówi Tomasz Kwiatek, Dyrektor Departamentu Marketingu Bankowości Przedsiębiorstw w Banku Millennium. Podczas spotkania omówione zostaną wszystkie etapy ubiegania się o dofinansowanie, przekażemy również praktyczne wskazówki dotyczące sporządzania dokumentacji aplikacyjnej.
Przedsiębiorcy uczestniczący w seminarium będą mieli możliwość:

  • Uzyskania praktycznej wiedzy na temat procesu weryfikacji, w tym kryteriów formalnych i merytorycznych oraz najczęściej popełnianych błędów przy ubieganiu się o dotację w ramach działania 4.3 POIG;
  • Poznania szczegółowych wymogów oraz zasad przygotowania dokumentacji aplikacyjnej pod kątem jej zgodności z wymogami ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
  • Skonsultowania innowacyjnego pomysłu lub założeń konkretnego projektu z ekspertem BGK.

Harmonogram spotkań: Warszawa 09.11, Kraków 16.11, Katowice 17.11, Wrocław 18.11, Poznań 23.11, Bydgoszcz 24.11, Gdańsk 25.11.2010 r.
Przedsiębiorcy zainteresowani uczestniczeniem w seminarium mogą zgłaszać swój udział pod numerem telefonu 22 598 15 55 lub pisząc na adres e-mail: piotr.maj@bankmillennium.pl. Seminarium ma charakter otwarty, a uczestnictwo w nim jest bezpłatne. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej POIG.