Informacje prasowe


06.06.2017

Bank Millennium przystąpił do partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

6 czerwca Bank Millennium podpisał deklarację na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ). Inicjatorem stworzenia koalicji biznesu, administracji państwowej i organizacji pozarządowych na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce było Ministerstwo Rozwoju, które reprezentował wiceminister Jerzy Kwieciński.

Agenda zrównoważonego rozwoju przyjęta przez blisko 200 państw ze wszystkich kontynentów to 17 celów, 169 zadań i 304 wskaźniki. Ich realizacja zaplanowana na okres do 2030 roku ma polepszyć życie ludzi zarówno pod względem społecznym, środowiskowym, jak i gospodarczym. Na liście celów znajdują się m.in. eliminacja nierówności, zapewnienie wysokiego poziomu edukacji, równouprawnienie płci, odpowiedzialna konsumpcja oraz działania na rzecz ochrony klimatu. Za realizację celów na poziomie krajowym odpowiedzialne są rządy poszczególnych państw. Polska perspektywa opisana została w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jej założeniem jest zrównoważony rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym.

Bank Millennium od lat inicjuje działania realizujące Cele Zrównoważonego Rozwoju na poziomie lokalnym – mówi Iwona Jarzębska, Prezes Fundacji Banku Millennium. Pod egidą Fundacji Banku Millennium wdrażamy m.in. ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli „Elementarz Finansowy”. W ramach tego autorskiego cyklu wyjaśniamy przedszkolakom podstawowe pojęcia z dziedziny finansów. Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 240 warsztatów w 70 przedszkolach w całej Polsce. „Finansowy Elementarz” realizowany jest przez pracowników banku we współpracy z organizacją pozarządową. Nasi wolontariusze angażują się również w edukację finansową gimnazjalistów. Od 2014 roku blisko 40 pracowników banku, przeprowadziło ponad 200 lekcji w szkołach ponadpostawowych w 9 województwach. W kolejnych latach chcemy rozszerzyć zasięg i skalę programów wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z różnych regionów kraju - podkreśla Iwona Jarzębska.

Do partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przystąpiło w Polsce 51 podmiotów – przedstawicieli biznesu, administracji państwowej i organizacji pozarządowych. Wśród sygnatariuszy porozumienia znalazły się cztery banki.