Informacje prasowe


01.07.2005

Bank Millennium przedłuża promocję karty kredytowej Millennium Visa economic

Bank Millennium przedłuża do 30 września br. promocyjne warunki, na jakich klienci mogą otrzymać Kartę Kredytową Millennium Visa economic. Do końca września Visa economic będzie wydawana bezpłatnie, a jej oprocentowanie przez pierwszych 6 miesięcy to 9,9% dla transakcji bezgotówkowych oraz transakcji spłaty zadłużenia karty kredytowej wydanej przez inny bank. Później oprocentowanie będzie wynosić 19,9%.

Jednocześnie od 1 lipca br. Millennium obniża oprocentowanie kredytu dla transakcji bezgotówkowych do 19,9% (z 26,85%) dla wszystkich posiadaczy kart Millennium Visa economic wydanych przed 1 stycznia 2005 r. Zmiana oprocentowania dotyczy również transakcji spłaty zadłużenia karty kredytowej wydanej przez inny bank, dokonanej z limitu karty Millennium Visa economic.
 
Millennium Visa economic Banku Millennium to najlepsza karta w tegorocznym rankingu kart kredytowych „Rzeczpospolitej". Zwyciężyła w dwóch z trzech rankingów: dla klientów często korzystających z kredytu na karcie oraz osób, które zadłużają się w karcie rzadko. W rankingu dla klientów spłacających w terminie całe zadłużenie zajęła 2. miejsce.
 
Aby zostać posiadaczem karty Millennium Visa economic nie trzeba mieć rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku Millennium. Klient może otrzymać kartę Millennium Visa economic na podstawie wyciągów za ostatnie 3 miesiące z karty kredytowej wydanej przez każdy inny bank. Wniosek o wydanie karty Millennium Visa economic można złożyć przez Internet: www.millenet.pl, pod numerem tel. 0 801 125 000 lub w najbliższym oddziale Banku Millennium.
 
Karta Millennium Visa economic pozwala regulować zarówno codzienne płatności, jak i większe, niespodziewane wydatki. Klient sam decyduje czy, kiedy i w jakiej wysokości korzysta z kredytu. Dzięki Karcie Kredytowej Millennium Visa economic klient zyskuje maksymalnie 50 dni kredytu bez odsetek. Minimalna kwota miesięcznej spłaty to jedynie 5% salda zadłużenia. Dodatkowo Bank Millennium, jako jedyny bank w Polsce, nalicza odsetki (z wyjątkiem pożyczki gotówkowej) nie od dnia transakcji, ale od początku następnego okresu rozliczeniowego.
 
Bieżąca kontrola wydatków dokonywanych za pomocą karty jest możliwa w każdym momencie, za pośrednictwem Internetu, Bankolinii, serwisu SMS „MilleSMS" oraz na comiesięcznych wyciągach. Poza tym kartę można zastrzec w dowolnym momencie.
 
Do karty Millennium Visa economic bank oferuje również ubezpieczenia. Pakiety ubezpieczeń to m.in. ubezpieczenie w podróży zagranicznej, przydatne zwłaszcza podczas wakacyjnych wypraw. W ramach miesięcznej opłaty 4,99 zł klient może ubezpieczyć się w od następstw nieszczęśliwych wypadków (do kwoty 40.000 PLN), kosztów leczenia (do kwoty 15.000 EUR), zagubienia bagażu podróżnego, czy też opóźnienia lotu. Z kolei dzięki pakietowi „Pewna Spłata" klient nie musi się martwić o spłatę karty w przypadku utraty pracy lub innych wypadków losowych. Jest to też gwarancja przeniesienia na bank odpowiedzialności za transakcje dokonane kartą w ciągu 72 godzin przed jej zastrzeżeniem przez klienta.