Informacje prasowe


13.06.2018

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium podpisał Kartę Różnorodności

Podpisując Kartę Różnorodności, Bank Millennium potwierdził swoje zobowiązanie do poszanowania i promowania różnorodności zarówno wśród klientów jak i pracowników.

W Banku Millennium działania na rzecz poszanowania różnorodności wpisane są w strategię biznesową firmy. Celem banku jest zwiększanie dostępności usług finansowych dla wszystkich grup klientów, w tym niepełnosprawnych i starszych, zmniejszanie wykluczenia finansowego i cyfrowego oraz tworzenie miejsca pracy wspierającego różnorodność. Przystępując do Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy, koordynowanej w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Bank Millennium zobowiązał się do dalszego działania na rzecz promocji różnorodności. W imieniu Banku Kartę podpisał Joao Bras Jorge – Prezes Zarządu Banku Millennium.

Już dziś widzimy, że w jednym miejscu pracy spotyka się kilka pokoleń, narodowości, osób o różnych osobowościach i z różnymi talentami. Trend ten będzie się umacniał w kolejnych latach. Dlatego ważne jest, aby doceniać i promować różnorodność. Tylko firmy, które są otwarte na różne punkty widzenia potrafią wypracowywać niestandardowe rozwiązania i osiągać lepsze rezultaty biznesowe. Potrafią również lepiej zrozumieć klientów, którzy także są różnorodni. – mówi Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Bank Millennium prowadzi wiele działań wspierających różnorodność, które skierowane są zarówno do klientów jak i pracowników. Już na etapie rekrutacji kandydaci wybierani są oparciu o ich kwalifikacje i kompetencje, a nie płeć, wiek czy sytuację rodzinną. Wszyscy pracownicy przechodzą szkolenia z Kodeksu Etycznego Banku, który mówi m.in. o zakazie dyskryminacji. Podczas szkoleń menadżerowie uczą się jak zarządzać różnorodnymi zespołami. Realizowany jest również specjalny program „Rodzice na TAK”, w ramach którego rodzice są informowani o przysługujących im prawach. Osoby, które mają dzieci mogą też korzystać z dofinansowywanych przez Bank form rekreacji. Chcąc podkreślić znaczenie tematu różnorodności w firmie, wprowadzona została Polityka Różnorodności, która określa prawa i obowiązki pracowników związane z tym tematem.

Aby wspierać różnorodność, Bank Millennium zwiększa także dostęp do usług finansowych dla osób niepełnosprawnych i starszych. 100% bankomatów i ponad 90% placówek jest dostosowanych do potrzeb tych grup. W 2018 roku Bank został zwycięzcą konkursu „Strona bez Barier” zorganizowanego przez Fundację Widzialni. Spełniając najwyższe standardy dostępności treści dla osób niewidomych, był jedyną dużą firmą spośród wyróżnionych w konkursie. Bank Millennium rozwija również bankowość internetową oraz, za jej pośrednictwem, umożliwia dostęp do takich usług pozafinansowych jak e-administracja. W ten sposób wszyscy klienci, bez względu na ich lokalizację mają możliwość załatwiania spraw urzędowych z własnego domu.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa promowana przez Komisję Europejską. Jest ona zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Kartę Różnorodności podpisało w Polsce już 225 organizacji.

Zobacz Kartę różnorodności