Informacje prasowe


14.03.2023

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium partnerem strategicznym Targów EDU OFFSHORE WIND 2023

Bank Millennium został partnerem strategicznym I Edukacyjnych Targów Kariery EDU OFFSHORE WIND 2023. Ideą wydarzenia jest wskazanie uczniom szkół ponadpodstawowych innowacyjnych kierunków rozwoju kariery zawodowej. Targi organizowane są w województwie pomorskim, które jest liderem zestawienia Eko-indeks Millennium 2022.

W Banku Millennium jesteśmy świadomi potrzeby podejmowania działań prośrodowiskowych, dlatego aktywnie angażujemy się w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki niskoemisyjnej. Ważnym elementem naszych działań jest wspieranie edukacji ekologicznej. Morska energetyka wiatrowa to strategiczny kierunek transformacji energetycznej, który pozwoli wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić znaczący impuls do rozwoju gospodarczego naszego kraju. W Polsce ten sektor dopiero się rozwija, dlatego też kształcenie młodzieży w tym obszarze jest jednym z kluczowych warunków stabilnego rozwoju i sukcesu morskiej energetyki wiatrowej – powiedziała Magdalena Trzynadlowska, dyrektorka Biura Zrównoważonego Rozwoju w Banku Millennium.

Targi Kariery EDU OFFSHORE WIND to pierwsze takie wydarzenie w skali Polski. Poświęcone są edukacji w obszarze rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Ponad pięć tysięcy uczniów szkół średnich z województwa pomorskiego, stojących przed wyborem ścieżki zawodowej, może spotkać się z przedstawicielami czołowych firm sektora morskiej energetyki wiatrowej. Ta inspiracyjna przestrzeń umożliwia bezpośredni kontakt i dyskusje z przyszłymi pracownikami i pracodawcami sektora offshore.

Targi są zwieńczeniem programu edukacyjnego związanego z energetyką wiatrową i przygotowanego dla szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego, który rozpoczął się w listopadzie ubiegłego roku. Podczas Targów na odwiedzających, oprócz spotkań z ekspertami, czekają dwie sceny, wyspy tematyczne, pokazy, panele i debaty. Organizatorzy przewidzieli także wiele interaktywnych atrakcji dla uczniów. Targi odbywają się w dniach 14-15 marca 2023 r. w Gdańsku.

Wierzymy, że rozwój gospodarczy musi być powiązany ze zdecydowanymi działaniami na rzecz ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Dlatego też opracowaliśmy Eko-indeks Millennium, w którym przyglądamy się zaangażowaniu regionów Polski w zieloną transformację. Niekwestionowanym liderem tego zestawienia jest województwo pomorskie. Tym bardziej doceniamy inicjatywę edukacyjną, jaką są Targi Edu Offshore Wind, gdyż wskazuje na zorientowanie władz i mieszkańców województwa pomorskiego w rozwój zeroemisyjnych technologii odnawialnych źródeł energii i edukację młodzieży, która już za kilka lat wejdzie na rynek pracy. To bardzo ważny element budowania świadomości ekologicznej, która jest istotnym czynnikiem wspierającym eko-innowacyjność – powiedział Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium oraz autor i pomysłodawca Eko-indeksu Millennium.

Województwo pomorskie jest liderem Eko-indeksu Millennium 2022. W przypadku aż 15 na 17 zmiennych, składających się na Eko-indeks Millennium, Pomorze znajduje się powyżej poziomu ogólnokrajowego. Województwo pomorskie jest w ścisłej czołówce m.in. zmiennych odzwierciedlających świadomość ekologiczną mieszkańców, co niewątpliwie sprzyja rozwojowi eko-innowacyjności.

Podczas Targów Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium oraz autor i pomysłodawca Eko-indeksu Millennium, zaprezentuje indeks oraz wyniki zestawienia, które mogą posłużyć za inspirację dla kierunków rozwoju zielonych innowacji. Weźmie także udział w debacie pt. „Inicjatywy polskich podmiotów w kreowaniu, wspieraniu i tworzeniu lokalnej wartości dodanej w projektach MEW”. Pełne zestawienie eko-innowacyjności regionów jest dostępne tutaj.

Edukacyjne Targi Kariery EDU OFFSHORE WIND 2023 zostały przygotowane z myślą o młodych ludziach, których chcemy zarażać pasją do zielonej energetyki. Potrzebne są mądre, wykształcone kadry, które zasilą szeregi nie tylko bezpośrednich inwestycji, jakie będą realizowane w Polsce w najbliższych latach, ale także wesprą ich realizację na poziomie urzędów, uczelni i różnego rodzaju instytucji. Zapotrzebowanie na nowych, ale już wykwalifikowanych pracowników w najbliższej przyszłości jest szacowane na kilkanaście tysięcy, a w dalszej perspektywie nawet do 60 tysięcy osób. Dlatego, aby zapewnić stabilny rozwój morskiej energetyki wiatrowej, musimy już dziś myśleć o pokoleniu, które uczy się jeszcze w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – powiedziała dr Karolina Lipińska, zastępczyni dyrektora ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

I Edukacyjne Targi Kariery EDU OFFSHORE WIND organizują przedstawiciele Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku wraz z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi S.A. Partnerami głównymi są: Samorząd Województwa Pomorskiego i miasto Gdańsk. Bank Millennium jest jednym z partnerów strategicznych wydarzenia. Targi zostały objęte patronatem honorowym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Urząd Regulacji Energetyki, a także przez Polską Agencję Kosmiczną.