Informacje prasowe


16.01.2018

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium partnerem programu Masterclass Leadership with the Pope

Blisko 200 liderów biznesu, w tym Zarząd Banku Millennium, przedstawiciele kultury, organizacji społecznych i dziennikarzy wzięło udział w prezentacji programu Masterclass Leadership with the Pope w Warszawie.

Celem programu jest bezpłatne przeszkolenie miliona młodych liderów na całym świecie w duchu „15 Zasad Przywództwa Papieża Franciszka” i wartości uniwersalnych. Misją programu jest rozwijanie kompetencji przywódczych młodych liderów w oparciu o uniwersalne wartości oraz dostarczanie praktycznej wiedzy, przekazywanej przez światowe autorytety biznesu, kultury, nauki, sportu oraz dojrzałych liderów z różnych państw świata. Pomysł powstał z inicjatywy polskiej Fundacji Twórczości Narodowej (CTN) i Papieskiej Rady ds. Kultury.

Przywództwo jest w Banku Millennium ważnym aspektem rozwijania kompetencji pracowniczych, a najważniejszym naszym program rozwoju przywództwa jest M#leaders – mówi Jacek Chmielewski, dyrektor Departamentu Kadr Banku Millennium – Dobre przywództwo, oprócz osiągnięć biznesowych, to umiejętność budowania relacji z ludźmi, pracownikami i klientami. Dobry lider charakteryzuje się spójnością działań z wartościami. Słucha, wspiera współpracę i rozwija siebie oraz współpracowników – dodaje Jacek Chmielewski.

Na czym polega program Masterclass Leadership with the Pope?

Według pomysłodawców program ma polegać na całodziennych wystąpieniach w Polsce i docelowo w 25 państwach świata. Młodzi ludzie mieliby okazję porozmawiać i posłuchać autorytetów i praktyków biznesu, nauki, kultury, którzy na przykładzie własnego życia i konkretnych przykładów związanych z działalnością zawodową, odpowiadać będą na ważne pytania, nawiązując do 15 Zasad Przywództwa Papieża Franciszka. Dodatkowo planowane są też warsztaty prowadzone metodą „okrągłych stołów”, gdzie każdy zespół ma swojego mentora.

Program dostępny będzie również na ogólnodostępnej interaktywnej platformie internetowej. Znajdą się na niej nagrania video mentorów z całego świata. Każdy moduł wyposażony będzie w forum dyskusyjne dla bezpośredniej interakcji pomiędzy uczestnikami i mentorami. Jednym z elementów całego przedsięwzięcia ma być wędrujący Papieski Namiot Spotkania, który odwiedzi kilkadziesiąt państw świata z misją zjednoczenia ze sobą ludzi, powołania społeczności, dla których ważne są wartości i myślenie o przyszłości.

W radzie programowej Masterclass Leadership with the Pope zasiada Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Millennium – Bogusław Kott.

W prezentacji idei programu, która odbyła się 16 stycznia w Warszawie udział wzięli prezesi Joao Bras Jorge, Fernando Bicho, Wojciech Haase, Wojciech Rybak oraz Bogusław Kott. A także m.in. nuncjusz papieski abp Salvatore Pennacchio, kardynał Kazimierz Nycz, prof. Andrzej Koźmiński – wieloletni rektor Akademii im. Leona Koźmińskiego, prof. Andrzej Chochół – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, profesor Jerzy Bralczyk, Krzysztof Zanussi, abp Grzegorz Ryś, profesor Krzysztof Meissner i Bogusław Wołoszański i wiele innych znanych osobistości.