Informacje prasowe


24.03.2017

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium opublikował interaktywny raport finansowy i społeczny za rok 2016

Po raz pierwszy Bank Millennium opublikował raport roczny zawierający dane finansowe i społeczne. Interaktywny raport oprócz sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu i ładu korporacyjnego zawiera opis działań prowadzonych na rzecz społeczeństwa i środowiska.

Od przyszłego roku znaczna cześć spółek giełdowych, w tym Bank Millennium, będzie zobowiązana do ujawniania, w sprawozdaniach o działalności, informacji niefinansowych na temat aspektów społecznych, pracowniczych, środowiskowych, a także przestrzegania praw człowieka i zapobiegania korupcji. Połączony raport finansowy i społeczny jest pierwszym krokiem w kierunku spełnienia nowych wymagań raportowania.

Odpowiedzialność społeczna jest integralną częścią strategii biznesowej Banku Millennium. Bank publikuje raporty społeczne już od 11 lat i jest prekursorem raportowania niefinansowego w branży finansowej w Polsce. Prezentacja wyników finansowych i społecznych w jednej publikacji pozwala na szybkie odszukanie i porównanie danych, co jest szczególnie istotne dla inwestorów i analityków rynku. Raport finansowy poszerzony o opis działań jakie prowadzi firma w odniesieniu do klientów, pracowników, dostawców, społeczeństwa i środowiska naturalnego, pokazuje cele, działalność biznesową firmy i jej perspektywy na przyszłość w szerszym kontekście, co wpływa na podjęcie bardziej trafnych decyzji inwestycyjnych.

Raport finansowy i społeczny Banku Millennium za rok 2016 dostępny jest na stronie: https://raportroczny.bankmillennium.pl/2016/pl/