Informacje prasowe


21.02.2005

Bank Millennium nie stosuje zapisów naruszających interesy Klientów

W nawiązaniu do informacji opublikowanej w dniu 18 lutego 2005 przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), w związku z wydaniem przez Sąd Najwyższy orzeczenia w rozstrzygnięciu kasacji Banku oraz Prezesa UOKiK, jakoby „klauzule stosowane we wzorcach umownych przez Bank Millennium naruszają interesy konsumentów", Bank Millennium informuje, iż już od lat w swoich umowach i regulaminach nie stosuje klauzul będących przedmiotem orzeczenia Sądu Najwyższego.

Sprawa będąca przedmiotem orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczy pozwu z 2002 r. przeciwko BIG Bankowi GDAŃSKIEMU i zapisów znajdujących się w ówczesnych wzorcach umów i regulaminach. Bank, w trakcie toczącego się od 2002 r. postępowania sądowego, w związku z podnoszonymi przez UOKiK wątpliwościami, zarzucił stosowania zaskarżonych zapisów dotyczących m.in.: odwoływania się do przepisów  organizacji Visa International, pobieraniu opłat za zastrzeganie kart oraz sposobach informowania o zmianach w regulaminach.
 
Mimo powyższego, ze względów formalnych, postępowanie sądowe w tej kwestii musiało zostać zakończone. Sąd Najwyższy zajmował się więc zapisami historycznymi i niestosowanymi już obecnie przez Bank. Stąd sentencja zacytowana w komunikacie UOKiK nie dotyczy aktualnych relacji pomiędzy Bankiem Millennium a jego Klientami.