Informacje prasowe


31.01.2017

Bank Millennium nie podziela opinii UOKiK - komentarz

Niniejszy komentarz dotyczy opinii Prezesa UOKiK przedstawionej Sądowi Rejonowemu w Grudziądzu w sprawie wszczętej przeciwko Bankowi Millennium S.A. z powództwa kredytobiorcy dotyczącej ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (sygnatura akt: I C 1615/16; komunikat opublikowany przez UOKiK w dniu 31.1.2017).

Bank nie podziela opinii Prezesa UOKiK, albowiem opinia ta nie uwzględnia poglądów doktryny oraz orzecznictwa, które są korzystne dla banków w sprawach związanych z zabezpieczeniem kredytu w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. 

Bank nie zgadza się z zarzutami Prezesa UOKiK odnośnie klauzul dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Zdaniem Banku, co zostało również potwierdzone korzystnymi dla Banku wyrokami sądów powszechnych, klauzule te zostały zredagowane w sposób klarowny, a podstawy do wyliczenia opłaty z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu zostały dokładnie i precyzyjnie określone w umowie kredytu. Wskazane zostały również kolejne okresy ubezpieczenia oraz szczegółowa definicja tego ubezpieczenia, która powiązana jest z brakującym wkładem własnym.