Informacje prasowe


07.06.2005

Bank Millennium nie pobiera opłat za zastrzeganie kart płatniczych VISA Electron

W nawiązaniu do informacji podanej w dniu 6 czerwca 2005 przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK), w związku z wydaniem przez Sąd Apelacyjny wyroku w rozstrzygnięciu apelacji Banku w zakresie klauzul w regulaminach kart płatniczych dotyczących pobierania opłat za zastrzeganie kart VISA Electron w przypadku unieważnienia, zagubienia lub kradzieży karty, Bank Millennium informuje, iż już od lat w regulaminach i cennikach usług nie stosuje klauzul będących przedmiotem orzecznictwa Sądu.

Sprawa będąca przedmiotem powyższego orzeczenia Sądu dotyczy pozwu z 2002 r. przeciwko BIG Bankowi GDAŃSKIEMU i zapisów znajdujących się w ówczesnych regulaminach.
 
Bank, w trakcie toczącego się od 2002 r. postępowania sądowego, w związku z podnoszonymi przez UOKiK wątpliwościami, zarzucił stosowania zaskarżonych zapisów znajdujących się w regulaminach BIG Banku GDAŃSKIEGO a dotyczących pobierania opłat za zastrzeganie kart płatniczych VISA Electron w przypadku ich unieważnienia, zagubienia lub kradzieży karty.
 
Mimo powyższego, ze względów formalnych, postępowanie sądowe w tej kwestii musiało zostać zakończone. Sąd zajmował się więc zapisami historycznymi i niestosowanymi już obecnie przez Bank. Tego samego dotyczył komunikat UOKiK z 6 czerwca br., tak więc sentencja zacytowana w komunikacie UOKiK nie dotyczy aktualnych relacji pomiędzy Bankiem Millennium a jego Klientami.