Informacje prasowe


09.05.2005

Bank Millennium nie naruszał ustawy o kredycie konsumenckim

W nawiązaniu do informacji podanej w dniu 6 maja 2005 przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK), o nałożeniu na Bank kary za niewykonanie decyzji Prezesa UOKiK z 2003 r. w zakresie naruszania Ustawy o kredycie konsumenckim Bank Millennium informuje, iż kara nałożona przez UOKiK dotyczy niezgodnego z tą Ustawą działania pośrednika Banku – Polskiego Towarzystwa Finansowego S.A. (PTF S.A.)

Przedmiotowa kara została nałożona na Bank przez UOKiK decyzją z dnia 12.04.2005 r.  w  wyniku nie zastosowania się pośrednika Banku – PTF S.A. do wcześniejszej  decyzji tego Urzędu  z 2003 r., nakazującej  zaprzestanie praktyk naruszających Ustawę o kredycie konsumenckim.
 
UOKiK swoją  decyzję oparł na fakcie działania PTF S.A. w  charakterze  pośrednika Banku. Urząd nie uznał za wystarczający argument Banku, że  Bank już w dniu 9.12.2003 r. - zobowiązał  pośrednika  do wykonania decyzji  UOKiK z tego samego dnia.
 
Bank nie będzie się odwoływał od decyzji i nałożonej kary.
Sprawa zaniedbania przez PTF S.A.  wykonania decyzji UOKiK z 2003 r., skutkującej wydaniem przedmiotowej decyzji j jest między PTF S.A. i Bankiem bezsporna, dlatego też Bank po sprawdzeniu prawidłowości jej wymiaru, podjął powyższą decyzję.
 
Bank Millennium nie współpracuje już z PTF SA, w 2004 r.  Bank sprzedał portfel kredytowy PTF grupie Santander Consumer Finance SA.