Informacje prasowe


15.03.2019

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium najszybciej raportującą spółką finansową

Bank Millennium jest pierwszą spółką sektora finansowego, która opublikowała raport finansowy i społeczny za 2018 rok w wersji on-line. Dzięki temu analitycy, inwestorzy i wszyscy zainteresowani działalnością firmy mają nie tylko szybki, ale i łatwy dostęp do kluczowych informacji.

Bank Millennium od dawna należy do tych spółek giełdowych, które najszybciej publikują raporty okresowe. Raport finansowy i społeczny za rok 2018 opublikował już w lutym 2019 roku, co plasuje go w gronie najszybciej raportujących spółek na GPW. Jedynie 2% spośród spółek giełdowych publikuje raporty roczne w okresie do 25 lutego następującego po zakończeniu roku obrotowego.* Internetowa wersja raportu finansowego i społecznego, którą bank właśnie udostępnił umożliwia intuicyjne wyszukiwanie treści oraz proste zestawianie wybranych danych. Raport wyróżnia się autentycznością w warstwie graficznej – wszystkie zdjęcia przedstawiają rzeczywistych pracowników banku w przestrzeniach biurowych centrali firmy.

Raport roczny Grupy Banku Millennium za 2018 rok składa się z części finansowej podsumowującej wyniki, osiągnięcia biznesowe i realizację strategii oraz części niefinansowej, opisującej wpływ firmy na środowisko i społeczeństwo. Część niefinansowa prezentuje również politykę banku i spółek zależnych związaną z kwestiami pracowniczymi, społecznymi i środowiskowymi, podejście do praw człowieka, korupcji oraz sposoby przeciwdziałania potencjalnemu ryzyku w tych obszarach. Dokument opisuje też sposoby w jaki spółka tworzy swoją wartość i jak wpływa na otoczenie, w którym prowadzi biznes. Raport niefinansowy został przygotowany w oparciu o międzynarodowe wytyczne raportowania GRI Standards.

- Z roku na rok coraz więcej analityków i inwestorów interesuje się nie tylko wynikiem finansowym i ładem korporacyjnym spółki, lecz również jej wpływem na otoczenie – na klientów, pracowników i środowisko naturalne. Dopiero połączenie danych finansowych i niefinansowych w jednym miejscu daje pełny obraz działalności firmy, pozwala lepiej oszacować ryzyko i korzyści związane z inwestowaniem w daną spółkę. Interesuje to zresztą nie tylko inwestorów. Coraz częściej klienci i potencjalni pracownicy kierują się w swoich wyborach tym, czy firma generuje zysk w sposób etyczny, uwzględniając przy tym oczekiwania swojego otoczenia. - mówi Artur Kulesza, Dyrektor Departamentu Relacji z Inwestorami w Banku Millennium.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem: https://raportroczny.bankmillennium.pl/2018/pl/

*Według raportu „Raportowanie okresowe spółek na GPW”, Navigator Capital Group, marzec 2019. Raport obejmuje spółki z GPW według stanu na koniec lutego 2019 r. (z wyłączeniem spółek z przesuniętym rokiem obrotowym względem roku kalendarzowego oraz spółek zagranicznych).