Informacje prasowe


28.10.2022

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium najlepszym bankiem cyfrowym w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka

W tegorocznej edycji rankingu Przyjazny Bank Newsweeka Bank Millennium zajął pierwsze miejsce w kategorii „Bankowość zdalna” i drugie miejsce w kategorii głównej „Bank dla Kowalskiego”. Bank Millennium okazał się bezkonkurencyjny w bankowości zdalnej, wygrywając we wszystkich pięciu subkategoriach, co, jak komentują organizatorzy, jest rzadkością w historii rankingu. Bank górował nad innymi zarówno w jakości zdalnej obsługi, jak i w bankowości mobilnej.

Zwycięstwo w bankowości cyfrowej i tak wysokie miejsce w bankowości tradycyjnej to efekt pracy wszystkich zespołów w banku i ogromnego zaangażowania pracowników. Jesteśmy z tego dumni! Najwyższa jakość wspierana przez innowacyjne rozwiązania, koncentracja na klientach – na tym opiera się nasza strategia. Jesteśmy skuteczni, obserwujemy rosnącą liczbę naszych klientów i jestem przekonany, że już na początku przyszłego roku osiągniemy nasz strategiczny cel na 2024 rok czyli 3 mln klientów. Przy tym już dziś 2 miliony osób regularnie loguje się i aktywnie korzysta z aplikacji mobilnej. Stały rozwój kanałów cyfrowych jest kluczowy i mimo iż od dawna jesteśmy uważani za jeden z najlepszych cyfrowych banków, nie zatrzymujemy się. Sukces wymaga zrozumienia zmieniających się potrzeb klientów i jednocześnie nieustannego poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań, by te potrzeby spełnić. Przy tym niezmiennie ważna jest rola placówek. Tak budujemy naszą przewagę konkurencyjną – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Ranking Przyjazny Bank Newsweeka jest przygotowywany we współpracy z agencją badawczą Minds & Roses w oparciu o metodę tajemniczego klienta. Audytorzy wcielali się w rolę dwóch typów klientów.
W tegorocznej, 21.edycji rankingu zmniejszona została do dziesięciu liczba testowanych banków. Wybrano te, które na koniec 2021 r. posiadały powyżej 1 mln rachunków osobistych.

W kategorii "Bankowość zdalna" audytorzy wcielili się w klienta korzystającego z usług banku wyłącznie przez komputer i smartfon. Konta mogli założyć w pełni online, potwierdzając tożsamość logowaniem do innego banku, metodą "selfie" oraz przez kuriera, a do placówki udawali się tylko w przypadku, gdy zdalne zamknięcie rachunku było niemożliwe, co jest już jednak rzadkością. W Banku Millennium klienci mogą skorzystać z dwóch pierwszych ścieżek, które są oceniane jako bardziej przyjazne.
Najwięcej punktów przyznawano za sprawną i funkcjonalną aplikację mobilną. Wysoko punktowana była także łatwość aktywacji i nawigacji po serwisie, efektywność systemu transakcyjnego i kanałów kontaktu z bankiem oraz czas dokonywania podstawowych operacji. Dodatkowo premiowane były nowe, wprowadzane przez banki usługi i funkcjonalności.

W ramach kategorii "Bank dla Kowalskiego" audytorzy wizytowali placówki banków, gdzie otwierali konta osobiste, oceniali jakość obsługi przez doradców, zwłaszcza ich zaangażowanie i kompetencje, a na koniec również stacjonarnie zamykali rachunki. W międzyczasie zdalnie testowali podstawowe operacje i system transakcyjny banku oraz wszystkie kanały kontaktu z nim, korzystając także z bankowości mobilnej na swych smartfonach. Najwyżej punktowana była jakość obsługi w placówce, która mogła dać blisko połowę maksymalnej liczby punktów. Zwiększona została też waga punktowa aplikacji mobilnej, wraz ze wzrostem liczby testowanych funkcjonalności oraz serwisu transakcyjnego.

O ostatecznej klasyfikacji w obu rankingach decydowała jak zawsze suma punktów przyznanych przez audytorów Minds & Roses.