Informacje prasowe


15.12.2015

Bank Millennium na mocy umowy z EBOiR przeznaczy 50 mln euro na projekty związane z redukcją kosztów zużycia energii w sektorze MŚP

Bank Millennium oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zawarły umowę średnioterminowej pożyczki opiewającej na kwotę 50 mln euro, w ramach realizowanego przez EBOiR w Polsce projektu Polish Sustainable Energy Financing Facility for Leasing (PolSEFF Leasing). Celem projektu jest umożliwienie przedsiębiorstwom z sektora małych i średnich firm redukcji kosztów energii poprzez użytkowanie przez nich maszyn, urządzeń i instalacji opartych na efektywnych i nowoczesnych technologiach.

Środki z pożyczki udostępnione zostaną klientom Banku  korzystającym z finansowania w formie leasingu, za pośrednictwem Millennium Leasing.

„Jest to modelowy przykład tego, w jaki sposób instytucje finansowe mogą łączyć działalność komercyjną z aktywnością na rzecz przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Wspieranie oszczędności energii i zastosowania technologii redukujących jej zużycie to kierunek, w którym będzie się rozwijała polska gospodarka. Chcemy być częścią tych zmian, jednocześnie wspierając konkurencyjność małych i średnich firm, które są motorem polskiej gospodarki” – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Banku Millennium.

Program PolSEFF został uruchomiony przez EBOiR w 2010 roku, zaś Bank Millennium uczestniczył we wszystkich jego etapach. W ramach poprzednich umów, zawartych z EBOiR  w latach 2010-2012, Bank Millennium sfinansował ponad 450 projektów związanych z efektywnością energetyczną i redukcją zużycia energii przez małe i średnie firmy, na kwotę ponad 200 mln zł które przyniosły w sumie roczne oszczędności w wysokości ponad 50.000 MWh i 36.000 ton Co2. Warto podkreślić, iż po wyczerpaniu linii kredytowej w ramach wcześniejszego programu, Bank Millennium oraz Millennium Leasing zaoferowały własny produkt będący kontynuacją idei PolSEFF – Leasing Eko Energia.