Informacje prasowe


31.05.2019

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium kupił Euro Bank

Po uzyskaniu wymaganych zgód KNF i UOKiK Bank Millennium sfinalizował transakcję kupna 99,8% akcji Euro Banku za cenę 1 833 mln zł, czego efektem jest zmiana właścicielska. Po zakończeniu kolejnych etapów połączenia powstanie jedna instytucja pod marką Bank Millennium. Jest to kolejny ważny krok w rozwoju Banku, który w czerwcu br. obchodzi trzydziestolecie swojego istnienia.

- Nową organizację chcemy budować w oparciu o unikalne, silne strony obu banków – innowacyjne podejście do biznesu i kulturę przedsiębiorczości. Istotą sukcesu będzie nadal klientocentryzm - stawianie potrzeb i zadowolenia klientów na pierwszym miejscu. W tym momencie skupiamy się na dalszym dynamicznym rozwoju. Nasze cele to utrzymanie, a nawet zwiększenie dotychczasowego tempa wzrostu organicznego, zachowanie pozycji lidera innowacji oraz wykorzystanie szans, jakie niesie fuzja z Euro Bankiem - powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Ostateczna cena nabycia nadal będzie podlegać korekcie zgodnie z mechanizmem ustalonym w umowie nabycia akcji Euro Banku. Dodatkowo Bank spłacił dziś finansowanie uprzywilejowane udzielone Euro Bankowi przez Société Générale w kwocie około 3 800 mln zł. Spłatę tę oraz kupno Euro Banku Bank sfinansował bez pozyskania dodatkowych kapitałów własnych.

Zmiana właścicielska nie wymaga od klientów Euro Banku ani klientów Banku Millennium żadnych dodatkowych działań. Wszystkie umowy pozostają bez zmian.

Planowany kalendarz wydarzeń na 2019 rok

czerwiec – nowa Rada Nadzorcza Euro Banku powoła nowy Zarząd, który będzie obowiązywał do dnia fuzji prawnej, Bank Millennium złoży w KNF wniosek o połączenie banków z głównymi założeniami planu fuzji

wrzesień – fuzja prawna (banki staną się jednym podmiotem prawnym)

listopad - fuzja operacyjna (migracja klientów, początek codziennego funkcjonowania połączonych banków ze wspólną ofertą produktową i obsługą klientów w jednym systemie informatycznym)

- W ramach przygotowań do połączenia banków stworzyliśmy już szczegółowy plan działań na dzień fuzji operacyjnej, zawierający ponad 3 000 zadań. Skończyliśmy też prace nad specyfikacją biznesową we wszystkich obszarach działania banku. Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem szczegółowej listy zadań niezbędnych do przeprowadzenia testów migracyjnych, integracji systemów informatycznych, procesów i produktów. Aby zrozumieć potrzeby klientów Euro Banku, przeprowadziliśmy szereg wywiadów i badań, podczas których testowaliśmy, jak oceniają oni produkty i usługi Banku Millennium. Ich reakcje były bardzo pozytywne – dodał Joao Bras Jorge.

Bank Millennium i Société Générale 5 listopada 2018 r. podpisały umowę dotyczącą zakupu Euro Banku przez Bank Millennium. Bank otrzymał zgodę UOKiK na przejęcie Euro Banku 3 stycznia br., a 28 maja br. KNF zgłosił brak zastrzeżeń wobec transakcji.

  • Przejęcie Euro Banku jest zgodne ze Strategią na lata 2018-2020 i powinno wpłynąć na osiągnięcie współczynnika ROE na poziomie trzech najlepszych banków w kraju.
  • Dzięki fuzji powstanie dużo większy i bardziej konkurencyjny bank, zajmujący wyraźne siódme miejsce na rynku pod względem wartości aktywów, depozytów i kredytów, ze szczególnie silną pozycją w obszarze kredytów konsumenckich.
  • Transakcja przyniesie 1,4 mln nowych klientów, co pozwoli Bankowi osiągnąć szóstą pozycję pod względem liczby klientów detalicznych w Polsce oraz znacznie zwiększy zasięg geograficzny poprzez poprawę obecności Banku w mniejszych miastach.
  • Nastąpi wzmocnienie pozycji Banku w obszarze kredytów konsumenckich oraz utrzymanie kompetencji w obszarze funkcjonującego w Euro Banku modelu franczyzy.
  • Transakcja oznacza rentowne wykorzystanie nadwyżki kapitału i płynności Banku.
  • Przejęcie zmniejszy udział walutowych kredytów hipotecznych w całkowitym skonsolidowanym portfelu kredytów o ponad 3 punkty procentowe.