Informacje prasowe


26.04.2023

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium kontynuuje ogólnopolską dyskusję o ekoinnowacyjności

Z myślą o rozwoju ekoinnowacyjności w Polsce Bank Millennium opracował raport Eko-indeks Millennium – potencjał ekoinnowacyjności regionów. Bank udostępnia raport poszerzony o szczegółowe opisy mocnych i słabych stron poszczególnych województw, a także komentarze ekspertów.

Po publikacji pierwszych wyników Eko-indeksu Millennium 2022 w czwartym kwartale ubiegłego roku, Bank Millennium przeniósł debatę o ekoinnowacyjności w Polsce na poziom regionów. Na tej podstawie powstał raport, który oprócz charakterystyki mocnych i słabych stron poszczególnych województw, zawiera komentarze przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych i samorządów oraz naukowców

- Innowacje oraz ekologia to istotne trendy, których połączenie ma pozytywny wpływ zarówno na konkurencyjność gospodarki, jak i na środowisko naturalne oraz przyszłość planety. W Polsce jest sporo przestrzeni na działania. Ostatnie lata to niewątpliwie wzrost aktywności w tym obszarze, jednak wciąż w europejskim rankingu ekoinnowacyjności plasujemy się na przedostatnim miejscu spośród krajów UE. Zainspirowało nas to do podjęcia wyzwania i zbadania, wspólnie z partnerami merytorycznymi Eko-indeksu, jak ekoinnowacyjność rozwija się w naszym kraju. Wyniki potwierdziły, że zakres ekoinnowacyjności jest bardzo zróżnicowany na poziomie województw, a rozwój zielonych innowacji to długotrwały proces. Innowacyjności sprzyja współpraca różnorodnych środowisk, w tym przede wszystkim biznesu, nauki, władz lokalnych, ale też administracji publicznej. Dialog i wzajemne zrozumienie potrzeb na różnych etapach procesu daje gwarancję na bardziej skuteczne wdrożenie ekoinnowacyjnych rozwiązań. Dlatego też aktywnie popularyzujemy działania na rzecz ekoinnowacyjności, tworząc swego rodzaju ekosystem dla ekoinnowacji – powiedział Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista w Banku Millennium, a także pomysłodawca i autor Eko indeksu Millennium.

Potrzeby szerokiej dyskusji na temat ekoinnowacyjności dowodzi fakt, że wyniki Eko-indeksu były przedmiotem debat w gronie ekspertów na prestiżowych wydarzeniach w tym m.in. na międzynarodowej konferencji naukowej Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami, organizowanej przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Racławicach, Edukacyjnych Targach Kariery Edu Offshore Wind w Gdańsku, czy Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Raport „Eko-indeks Millennium: Potencjał ekoinnowacyjności regionów” to autorski projekt Banku Millennium, który został przygotowany we współpracy z partnerami merytorycznymi: Urzędem Patentowym RP, Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Szkołą Główną Handlową. Opracowanie powstało, aby zbadać zaangażowanie poszczególnych regionów Polski w zieloną transformację.

Na Eko-indeks Millennium składają się cztery subindeksy, opracowane na podstawie 17 zmiennych. Ideą doboru zmiennych było uwzględnienie szerokiego zakresu aktywności ekonomiczno-społecznych, składających się na proces ekoinnowacyjności, a także świadomości ekologicznej, która w ocenie autorów Eko-indeksu Millennium sprzyja procesowi ekoinnowacyjności.

Pełna treść raportu Eko-indeks Millennium dostępna jest tutajotwiera się w nowej karcie.