Informacje prasowe


11.12.2019

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium kontynuuje finansowanie stypendiów dla najlepszych studentów portugalistyki

Bank Millennium, Uniwersytet Warszawski i Instytut Camões przedłużają współpracę na kolejne trzy lata. Bank Millennium ufunduje trzy stypendia dla najlepszych studentów studiów licencjackich w zakresie portugalistyki na Uniwersytecie Warszawskim.

- Celem współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Instytutem Camões jest wspieranie edukacji najzdolniejszych studentów portugalistyki w Polsce, poprzez zapewnienie im możliwości zdobycia doświadczeń międzykulturowych i międzynarodowych - powiedział Joao Bras Jorge, prezes Zarządu Banku Millennium. - Jako bank, którego głównym akcjonariuszem jest Millennium bcp - największy prywatny bank Portugalii, widzimy szczególną rolę we wspieraniu przedsięwzięć promujących historię i kulturę Portugalii. Wiemy, że takie działania procentują w przyszłości, również w obszarze biznesu, który staje się ponadnarodowy i wymaga wysokiej wrażliwości kulturowej, stąd decyzja o kontynuacji finansowania stypendium na kolejne trzy lata - dodał prezes.

Założeniem, podpisanego na kolejne trzy lata porozumienia, jest wspieranie rozwoju i poszerzanie doświadczeń międzykulturowych polskich studentów, popularyzacja nauczania języka i kultury portugalskiej w Polsce, przyznawanie stypendiów naukowych umożliwiających naukę w Portugalii oraz nagradzanie najlepszych studentów w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Bank Millennium funduje stypendia dla najlepszych studentów od 2013 roku. Uroczyste podpisanie protokołu o współpracy odbyło się 9 grudnia na Uniwersytecie Warszawskim. Swoje podpisy złożyli: Prezes Zarządu Banku Millennium - Joao Bras Jorge, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego – prof. Marcin Pałys i Ambasador Portugalii w Warszawie - Jego Ekscelencja Luís Cabaço.

- Jednym ze strategicznych celów Uniwersytetu Warszawskiego jest ciągłe doskonalenie nauczania i programów edukacyjnych. Szczególne znaczenie w tym względzie ma m.in. nawiązywanie i rozwijanie relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dążenia te potwierdza już po raz kolejny podpisany protokół o współpracy między UW, Instytutem Camões i Bankiem Millennium. Dzięki niemu najlepsi studenci portugalistycznych studiów licencjackich w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, otrzymają stypendia umożliwiające wyjazd na wybraną uczelnię portugalską w celu doskonalenia kompetencji językowych i wiedzy związanej z kulturą krajów portugalskojęzycznych. Z przyjemnością podejmujemy tego typu współpracę tym bardziej, że poprzez wspieranie mobilności studentów wpisuje się ona w cele i działania wynikające ze statusu uczelni badawczej, przyznanego niedawno Uniwersytetowi Warszawskiemu w ramach konkursu MNiSW „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” - powiedział Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys.

- Odnowienie umowy o współpracy między Uniwersytetem Warszawskim, Bankiem Millennium i Instytutem Camõesa napawa mnie ogromną satysfakcją. Idea stypendium zrodziła się dzięki inicjatywie lektoratu, zorganizowanego przez Instytut Camõesa na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2015/2016. Powstałe w ten sposób partnerstwo stanowi niezwykle wartościowy wkład w nauczanie języka i kultury portugalskiej w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, podsycając ambicje studentów i przyczyniając się do utrzymania wysokiego poziomu studiów portugalistycznych na tej uczelni. Z drugiej strony ta hojna nagroda, ufundowana przez Bank Millennium, umożliwia nagrodzonym studentom zrealizowanie letniego kursu językowego na jednym z portugalskich uniwersytetów. Tym samym tworzy sprzyjające warunki do zaistnienia inspirujących kontaktów między polskimi studentami a portugalskim środowiskiem akademickim; kontaktów, które z pewnością zaowocują zacieśnieniem relacji między Uniwersytetem Warszawskim a uczelniami portugalskimi - stwierdził Ambasador Portugalii w Warszawie, Jego Ekscelencja Luís Cabaço.

Instytut Camões, jest instytucją, której celem jest upowszechnianie nauczania języka i kultury portugalskiej za granicą oraz promocja języka portugalskiego, jako globalnego języka kultury. Głównym akcjonariuszem Banku Millennium jest Millennium bcp, największy prywatny bank w Portugalii.