Informacje prasowe


24.11.2021

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium inwestuje w ekologiczne rozwiązania

Działania na rzecz środowiska naturalnego są integralną częścią strategii Banku Millennium. Przykładamy dużą wagę do badania i obniżania poziomu emisyjności nieruchomości zajmowanych w związku z prowadzoną działalnością. W 2022 r. całość energii elektrycznej zakupionej przez Bank będzie posiadać certyfikaty potwierdzające pochodzenie z odnawialnych źródeł energii. Wprowadzamy przyjazne środowisku rozwiązania w naszych centralach, w ostatnich dniach pracownicy wrocławskiej centrali Banku przenieśli się do nowej siedziby spełniającej wysokie ekologiczne standardy. W Gdańsku otworzyliśmy w tym roku modelowy ekologiczny oddział Banku Millennium.

- Swoją odpowiedzialność w zakresie ochrony klimatu postrzegamy zarówno w wymiarze zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Grupa Banku Millennium konsekwentnie angażuje się w finansowanie energooszczędnych inwestycji. Postępujemy zgodnie z przyjętą polityką środowiskową. Nie udzielamy finansowania dla nowych kopalni węgla oraz inwestycji w energetykę opartą na źródłach węglowych, z wyłączeniem nowych inwestycji związanych z redukcją zanieczyszczeń. Kilka lat temu Bank podjął decyzję o znacznej redukcji ekspozycji finansujących branżę węglową. W wyniku tego w portfelu ekspozycje zaangażowane w wydobycie węgla oraz branż bezpośrednio powiązanych z wydobyciem są dziś nieznaczące, w ubiegłym roku ekspozycja Grupy Banku Millennium stanowiła 2,2% portfela przedsiębiorstw oraz 0,6% całego portfela Grupy. Aktywnie dążymy do redukcji śladu węglowego związanego z prowadzoną przez nas działalnością – dane na temat poziomu emisji własnych publikujemy od 2011 roku. Rokrocznie ich poziom ulega obniżeniu – mówi Antonio Pinto, Członek Zarządu Banku Millennium.

- Stawiamy na ekologiczne i innowacyjne rozwiązania w naszych siedzibach, w 2021 r. przeprowadziliśmy ich audyt energetyczny. 2021 to pierwszy pełen rok, w którym w pełni skonsumujemy oszczędności wynikające z modernizacji oświetlenia LED w warszawskiej centrali, redukując ślad węglowy o 500 ton rocznie. Z kolei relokacja wrocławskiej centrali do nowej siedziby, na którą wybrano budynek z ekologicznym certyfikatem LEED na poziomie GOLD, potwierdzającym energooszczędność i przyjazność środowisku, pozwoli obniżyć zapotrzebowanie centrali we Wrocławiu na energię elektryczną o połowę. Podeszliśmy do projektu kompleksowo, od wprowadzenia w biurze rozwiązań ekologicznych takich jak oświetlenie ledowe z czujnikami natężenia, ściany i sufity wykonane z wełny drzewnej, po wyposażenie wykonane z materiałów naturalnych bądź pochodzących z recyklingu. Z kolei wyposażenie z opuszczanej siedziby wystawiliśmy na aukcję dla naszych pracowników, dzięki czemu dostało ono drugie życie. Na początku roku podzielimy się kompleksowym podsumowaniem projektu i jego wpływem na klimat - mówi Weronika Paksoy, Kierująca Wydziałem Nieruchomości w Departamencie Administracji i Infrastruktury Banku Millennium.

Innym przykładem inwestycji w przyjazne środowisku rozwiązania jest modelowy, ekologiczny oddział Banku Millennium, który został otwarty w tym roku w Gdańsku. Placówka została przeniesiona z budownictwa starego typu i usytuowana w nowej zabudowie, spełniającej wysokie standardy ekologiczne. Już na etapie planowania inwestycji uwzględniliśmy dążenie do jej niskoemisyjności. Przejawiało się to zarówno w decyzjach zakupowych, jak i zleceniu niezależnemu partnerowi zadania wyliczenia redukcji emisji zgodnie ze standardem Greenhouse Gas Protocol (Greenhouse Gas Protocol, A Corporate Accounting and Reporting Standard, revised edition, March 2004). Świadomy wybór rozwiązań innowacyjnych, proekologicznych w nowym oddziale, w połączeniu z redukcją zużycia energii i innych mediów oraz zakupem zielonej energii (wytworzonej w źródłach wiatrowych w instalacji odnawialnego źródła energii, co zostało potwierdzone gwarancjami pochodzenia), pozwalają na redukcję emisji, w porównaniu do poprzedniej placówki, o ponad 70%. W przypadku jednego oddziału Banku to redukcja o prawie 39 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla rocznie, co odpowiada zaopatrzeniu 62 Polaków w energię elektryczną na cały rok. To również tyle, ile zaoszczędziłoby 26 osób przesiadając się na rok z samochodu na rower.

- Jesteśmy przekonani, że prośrodowiskowe zachowania i codzienne wybory są co najmniej równie ważne jak ekologiczne rozwiązania w budynkach. Prowadzimy liczne kampanie ekologiczne skierowane do pracowników Grupy Banku Millennium, segregujemy śmieci i ograniczamy ilość wytwarzanych odpadów, organizujemy zbiórki elektrośmieci od pracowników, redukujemy ilość zamawianych materiałów plastikowych. Większość naszej floty stanowią samochody hybrydowe, wszystkie nowe lub wymieniane samochody to pojazdy hybrydowe. Uruchomiliśmy stacje do ładowania samochodów elektrycznych oraz rowerów i hulajnóg w centrali Banku w Warszawie. Nadchodzący 2022 rok będzie czasem kolejnych proekologicznych inwestycji – podsumowuje Ivo Novo, Dyrektor Departamentu Administracji i Infrastruktury Banku Millennium.

Grupa Banku Millennium począwszy od 2006 roku publikuje corocznie raport społeczny. Zawiera on opis kluczowych aspektów wpływu Grupy na zrównoważony rozwój środowiskowy, społeczny i ekonomiczny. Ostatni raport można znaleźć pod adresem: https://raportroczny.bankmillennium.pl/2020/pl/link otwiera się w nowym oknie