Informacje prasowe


25.07.2017

Bank Millennium - rosnąca baza klientów, wysoka efektywność i dobry zysk

W 1 półroczu 2017 roku zysk netto grupy Banku Millennium wyniósł 314 mln zł. Liczba aktywnych klientów detalicznych wzrosła do 1,56 mln (od początku roku wzrost o 65 tys.), a zysk netto w 2 kwartale osiągnął wartość 173,6 mln zł (+24 % kw./kw.). Jest to zasługa wysokich przychodów z działalności podstawowej - wzrostu marży odsetkowej i prowizji oraz skali działania.