Informacje prasowe


25.04.2017

Bank Millennium - dobry początek 2017 roku

W 1 kwartale 2017 roku grupa Banku Millennium zarobiła 140,5 mln zł, a liczba klientów indywidualnych wzrosła do 1,523 mln - dwie trzecie z nich korzysta z internetowych i mobilnych kanałów dostępu do banku. Wartość produktów kredytowych dla przedsiębiorstw osiągnęła rekordowy poziom 14,5 mld zł.

- Zysk netto mimo wyższych obciążeń był o 2,4% wyższy niż przed rokiem głównie dzięki dwucyfrowemu wzrostowi dochodów z tytułu prowizji i odsetek. Wartość portfela kredytowego przedsiębiorstw przekroczyła 14,5 mld złotych (wzrost 7,7% r/r i 5% kw/kw) przy znaczącym udziale finansowania specjalistycznego. Odnotowaliśmy jedną z najwyższych w historii wartość obrotów faktoringowych oraz tradycyjnie wysoką sprzedaż leasingu. - komentuje Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium - Wydaje się, że wzrost obrotów przedsiębiorstw i ich zapotrzebowania na finansowanie są efektem pobudzenia polskiej gospodarki. Dobra sytuacja ekonomiczna firm sprzyja inwestycjom, na razie głównie w odnowienie majątku trwałego i unowocześnienie linii produkcyjnych.

Najważniejsze wyniki finansowe po 1 kwartale 2017 roku
Przychody operacyjne Grupy Banku Millennium osiągnęły w 1 kwartale 2017 roku wartość 579 mln zł i wzrosły o 7,4% r/r. Koszty ogółem w 1 kwartale wyniosły 270,5 mln zł i były o 0,5% niższe r/r.

Zysk netto Grupy wyniósł 140,5 mln zł i był wyższy o 2,4% r/r, mimo zapłacenia podatku bankowego w wysokości 47,2 mln zł oraz nowowprowadzonej opłaty na przymusową restrukturyzację w wysokości 44 mln zł zaksięgowanej w całości w 1 kwartale. Bez podatku bankowego i opłaty restrukturyzacyjnej zysk netto w 1 kwartale byłby o 30% wyższy r/r. Pozycja kapitałowa Grupy utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Skonsolidowany kapitał własny wzrósł o 7,4% rocznie do poziomu ponad 7 mld zł, a skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy wynoszący 18% utrzymywał się powyżej wymogów regulacyjnych. 

Najważniejsze wyniki biznesowe 
Liczba aktywnych klientów indywidualnych wzrosła w 1 kwartale o ponad 31 tys. do blisko 1,523 mln głównie dzięki powiększeniu portfolio nowych kont osobistych i oszczędnościowych. Przykładowo liczba Kont 360°, flagowego produktu banku, przekroczyła 700 tys. Środki klientów Grupy osiągnęły poziom 64 mld zł, co oznacza 9,1% wzrost r/r. 

Na koniec marca kredyty netto Grupy Banku Millennium osiągnęły razem poziom niemal 47 mld zł, co oznacza wzrost o 2% w skali roku. Na sukces akcji kredytowej złożył się dobry wynik kredytów gotówkowych i złotówkowych kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych oraz kredytów dla przedsiębiorstw, w tym finansowania leasingiem i faktoringiem. Kredyty dla klientów indywidualnych wyniosły 32,5 mld zł, w tym sprzedaż nowych kredytów hipotecznych wyniosła 427 mln zł, a pożyczki gotówkowej 558 mln zł. Wartość produktów kredytowych w bankowości przedsiębiorstw ogółem wzrosła o 7,7% r/r i wyniosła 14,5 mld zł. Wynik uwzględnia najlepszy od 2015 poziom obrotów faktoringowych w wysokości blisko 3,8 mld zł i portfel leasingowy na poziomie 5,2 mld zł. Tradycyjnie solidna sprzedaż leasingu osiągnęła poziom 690 mln zł. 

W 1 kwartale 2017 roku saldo depozytów detalicznych przekroczyło 41 mld zł, rosnąc o ponad 13% w skali roku. Zauważalny był również wzrost zainteresowania klientów produktami inwestycyjnymi. W obszarze bankowości przedsiębiorstw wartość środków na rachunkach bieżących wzrosła o 8,1% rocznie do 6,3 mld zł.

Dalszy dynamiczny rozwój bankowości internetowej i mobilnej  

39% więcej mobilnych - liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej i mobilnego Millenetu na koniec pierwszego kwartału 2017 roku wyniosła 606 tys. co oznacza 39% wzrost r/r, a liczba aktywnych klientów bankowości mobilnej i internetowej wzrosła o 17% r/r do poziomu 1,023 mln. Sukcesywnie zwiększa się udział kanałów elektronicznych w wolumenie sprzedaży produktów (87% nowych lokat i 39% limitów w koncie założono lub podwyższono online). 

Cyfrowe ułatwienia - bank nadal wspiera cyfryzację polskiej administracji. W 1 kwartale 2017 roku Ministerstwo Finansów udostępniając wniosek PIT-WZ, umożliwiło rozliczanie rocznego PIT-u przez urząd skarbowy. Wniosek można potwierdzić m.in. Profilem Zaufanym, dostępnym w systemie Millenet. Kolejną nowością są przelewy natychmiastowe Express Elixir do ZUS, urzędów skarbowych i celnych oraz możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej i biletów parkingowych w aplikacji mobilnej. 

Lubię to polecam innowacyjnym narzędziem akwizycji - zadowoleni klienci są najlepszymi ambasadorami banku. Miarą ich zadowolenia jest najwyższy wskaźnik rekomendacji NPS wśród banków komercyjnych w Polsce (NPS=34, badanie TNS Zoom Finanse 4Q2016). Ponieważ rekomendacje są ważną wskazówką przy wyborze marek i produktów, w marcu wystartował program rekomendacyjny Lubię to polecam dostępny we wszystkich kanałach kontaktu z bankiem, również w aplikacji mobilnej (z możliwością rejestracji, polecania, sprawdzania wyników i wyboru nagród). 

Dalsza automatyzacja procesów bankowości przedsiębiorstw - w 1 kwartale 2017 roku zakończono cyfryzację procesu otwierania rachunków co zwiększyło jego efektywność oraz pozytywne doświadczenie klientów w procesie on-boardingu. W systemie transakcyjnym udostępniono wyciągi bankowe w formacie jednolitego pliku kontrolnego (JPK) oraz przelewy do ZUS i US w systemie Express Eliksir,  zmodernizowano moduł zarządzania kartami płatniczymi i zagregowano funkcje wpływające na bezpieczeństwo ich użytkowania. Zwiększono  dostępność sieci wpłatomatów, a osoby korzystające z modułu finansowania handlu otrzymały wsparcie wirtualnego doradcy. 

Pełny raport dostępny jest na https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-finansowe/raporty-kwartalne