Informacje prasowe


31.03.2006

Bank Millennium -"Perłą Polskiej Giełdy" w rankingu dziennika "Parkiet"

Bank Millennium zajął pierwsze miejsce w kategorii „Finanse" w rankingu „Perły Polskiej Giełdy" przeprowadzonym przez Gazetę Giełdy „Parkiet". Nagroda „Perły Polskiej Giełdy" ma, w założeniach redakcji, wyróżniać firmy, które w 2005 roku odniosły największy sukces finansowy, rynkowy i gieldowy. Przy czym za sukces rynkowy uznano wzrost przychodów ze sprzedaży, zaś w przypadku definicji sukcesu finansowego – bardzo dobre wyniki finansowe oraz wysokość dywidendy.

„Perły Polskiej Giełdy" przyznano w pięciu kategoriach:

  • nowe technologie,
  • finanse,
  • surowce i energia,
  • handel i dobra konsumpcyjne,
  • przemysł i budownictwo.

W każdej z wymienionych kategorii analizowno wskaźniki finansowe i rynkowe firm i przypisywano im określoną ilość punktów.
Bank Millennium uzyskał 76,6 punkow na 100 możliwych i zwycięzył w kategorii "Finanse". Szczególnie doceniona została dynamika osiągniętego przez Bank zysku i polityka dywidentowa w 2005r.

_________________________________________________
 * więcej w dodatku Gazety Giełdy „Parkiet" z 28.03.2006