Informacje prasowe


28.10.2019

Udostępnij

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
Bank Millennium – ponad 2 mln aktywnych klientów, rekordowy wzrost organiczny w czasie integracji z Euro Bankiem

Wyniki Grupy Banku Millennium po 3 kwartale 2019 roku (pierwszy pełny kwartał z Euro Bankiem)
Po 3 kwartałach 2019 roku skonsolidowany zysk netto Grupy, po uwzględnieniu rezerw i kosztów integracji z Euro Bankiem, wyniósł 534 mln zł (-2,6% r/r). Mimo ogromnego zaangażowania w proces łączenia z Euro Bankiem, Bank Millennium utrzymał doskonały wzrost organiczny, m.in. rekordową sprzedaż kredytów hipotecznych - 3 mld zł (+24%r/r) i pożyczek gotówkowych – też 3 mld zł (+30%). Liczba aktywnych klientów detalicznych przekroczyła 2 mln osób (około 2,5 mln z Euro Bankiem).

3 kwartał 2019 roku był okresem dwucyfrowych wzrostów organicznych i dalszej ekspansji biznesowej. Dane z końca września pokazują, że depozyty Banku Millennium wzrosły o 19%, kredyty konsumpcyjne o 21%, a kredyty dla firm o 11% rocznie. Dzięki konsolidacji z Euro Bankiem portfel kredytowy i depozyty klientów Grupy zwiększyły się o ponad jedną trzecią, odpowiednio o 36% i 33% rocznie - powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium. - Rośniemy szybciej, niż zakładaliśmy, co jest dobrym prognostykiem, jeśli chodzi o realizację strategii do 2020 roku. Gdyby odjąć dodatkowe koszty i rezerwy związane z przejęciem Euro Banku, zysk netto Grupy wyniósłby 651 mln zł (+17% r/r).

Najważniejsze skonsolidowane wyniki finansowe Grupy zawierające 4 miesiące wyniku Euro Banku

 • skonsolidowany zysk netto po 3 kwartałach 2019 roku wyniósł 534 mln zł (-2,6% r/r)
 • w 3 kwartale 2019 roku zysk netto wyniósł 200 mln zł (+15 kw./kw.)
 • zakup Euro Banku spowodował nadzwyczajne koszty i rezerwy: 64 mln zł kosztów integracji od początku br. oraz 89 mln zł nadzwyczajnych rezerw związanych z zastosowaniem międzynarodowego standardu księgowego MSSF 9
 • zysk netto bez jednorazowych obciążeń i z równomiernie rozłożoną składką BFG wyniósłby 651 mln zł i byłby wyższy o 17% w skali roku
 • na wynik 3 kw. miała wpływ pozytywna rewaluacja udziałów w spółce PSP w wysokości 45 mln zł (właściciel BLIKa) oraz rezerwa 53 mln zł na pokrycie potencjalnego zwrotu pobieranych z góry prowizji od pożyczek gotówkowych
 • wskaźnik zwrotu z kapitału ROE, bez zdarzeń jednorazowych i przy równym rozłożeniu składki BFG, osiągnął dwucyfrową wartość 10% (w porównaniu do 9,5% w 1-3 kw. 2018 r.)
 • wynik z tytułu odsetek wzrósł o 30% r/r (bez Euro Banku wzrost o 13%)

Szybki wzrost biznesu Banku Millennium (bez efektu Euro Banku) pokazuje skuteczność realizacji strategii organicznej ogłoszonej w 2017 roku, której celem było m.in. 600 tys. nowych aktywnych klientów w 3 lata. Bank w ciągu 2 lat od ogłoszenia strategii pozyskał już ponad 421 tys. klientów.

W październiku br. Agencja Fitch potwierdziła rating Banku na poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

Najważniejsze wyniki biznesowe

Bankowość detaliczna

W 3 kwartale br. akwizycja nowych klientów Banku Millennium bazowała na dalszej digitalizacji i optymalizacji procesów. W porównaniu z końcem 2 kwartału liczba aktywnych klientów wzrosła o rekordowe 69 tys. i na koniec września wyniosła ponad 2 mln. Z bankowości elektronicznej korzystało 1,59 mln, z aplikacji mobilnej i mobilnego Millenetu ponad 1,2 mln osób (+34% r/r). Udział kanałów zdalnych w akwizycji kont osobistych wyniósł 25%, a w sprzedaży pożyczek gotówkowych 52%. Niesłabnącą popularnością cieszył się program rekomendacyjny „Lubię to Polecam”, w którym w 3 kwartale zarejestrowało się ponad 81 tys. klientów, a od początku jego istnienia ponad 600 tys. osób.

Od początku roku nastąpiła rekordowa ekspansja detalicznej akcji kredytowej Banku Millennium –sprzedaż pożyczek gotówkowych osiągnęła wartość 3 mld zł, (+30% r/r), a kredytów hipotecznych również 3 mld zł (+24% r/r). Tylko w 3 kwartale 2019 ich sprzedaż wyniosła odpowiednio 1 mld i 1,1 mld zł. Przyczyniły się od tego konkurencyjne oferty produktów, akcje promocyjne wspierające akwizycję oraz dobre relacje z partnerami sprzedaży. Nie bez znaczenia było również szybkie tempo wzrostu sprzedaży pożyczek w kanale mobilnym (115% r/r). Dodatkowo, w tym samym okresie 9 miesięcy 2019 roku sprzedaż kredytów gotówkowych w Euro Banku wyniosła 1,7 mld zł, a kredytów ratalnych, które również oferuje - 390 mln zł (+43% r/r). Saldo kredytów ogółem Euro Banku wyniosło 13,6 mld zł (+4,8% r/r). Na 30 września 2019 roku kredyty dla klientów indywidualnych w Banku Millennium i w Euro Banku osiągnęły łącznie wartość 52,5 mld zł brutto rosnąc 48% r/r.

Bank Millennium kontynuował dynamiczny wzrost oszczędności klientów detalicznych przy stabilnej rentowności portfela. W 3 kwartale nastąpił 5%, kwartalny wzrost wartości depozytów (+2,6 mld zł), a ich saldo na koniec września 2019 roku było o 18% wyższe niż rok wcześniej. Pozwoliło to na zwiększenie udziału w rynku do poziomu 6,29% na koniec września. Atrakcyjna oferta depozytowa spowodowała również wyraźny, 19% w skali roku wzrost wartości środków zgromadzonych w Euro Banku – 30 września 2019 roku ich saldo wyniosło 8,5 mld zł. Łączne środki klientów indywidualnych obu banków wzrosły na koniec września 2019 roku o 30% i osiągnęły wartość 69,4 mld zł.

Również akwizycja kart kredytowych w Banku Millennium odnotowała doskonały wynik. W 3 kwartale po raz pierwszy wydano ponad 10 tys. nowych kart czyli dwukrotnie więcej niż rok temu. Na koniec września 2019 r. w portfelu kart kredytowych znajdowało się 392,6 tys. sztuk (+9,6% r/r).

Bankowość elektroniczna dla klientów indywidualnych

W 3 kwartale 2019 roku Bank Millennium pracował nad rozwojem kanałów elektronicznych i dostosowaniem ich do obowiązujących regulacji. Między innymi:

 • udoskonalił rozwiązania bankowości nowej generacji (New Digital Experience) w Millenecie i aplikacji mobilnej. Sekcja „Wydarzenia” została wzbogacona o powiadomienia tymczasowego blokowania kart płatniczych i płatności zbliżeniowych telefonem. Wprowadzono nowe możliwości personalizacji strony głównej.
 • wzbogacił usługę Autopay o dodatkowe opcje takie jak historia przejazdów, opłat, podgląd faktur oraz ułatwienia w procesie rejestracji pojazdu.
 • umożliwił klientom konsolidację posiadanych w Banku pożyczek (poza ofertą preapproval) w aplikacji mobilnej, dzięki czemu zamiast kilku rat mogą spłacać jedną. W ramach podejścia omnikanałowego proces połączono z istniejącym już w systemie internetowym Millenet.
 • dostosował kanały elektroniczne do standardów zgodnych z dyrektywą PSD2 - wprowadził nową metodę aktywacji kanałów elektronicznych, dodatkowe zabezpieczenia przy logowaniu i uwierzytelnianiu operacji oraz przystosował do nowych wymogów proces otwierania kont w placówkach.
 • Polski Standard Płatności (operator systemu płatności mobilnych BLIK którego udziałowcem jest Bank Millennium) i MasterCard rozpoczynają strategiczną współpracę. Dzięki niej użytkownicy BLIKA będą już wkrótce płacić zbliżeniowo w Polsce i na świecie. W wyniku oszacowania wartości PSP, Bank przeszacował swój udział i miało to pozytywny wpływ na wynik 3 kwartału.

Bankowość przedsiębiorstw

Wraz z relatywnie wysoką dynamiką inwestycji większych firm krajowych w 3 kwartale 2019 roku, bankowość przedsiębiorstw kontynuowała pozytywny trend i zgodnie ze strategią odnotowała dwucyfrowy wzrost wolumenu udzielonych kredytów. Wartość produktów kredytowych łącznie z leasingiem i faktoringiem wzrosła w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 11%, do poziomu 19 mld zł brutto. Wolumen nowych transakcji, sfinansowanych kredytem bankowym do 30 września br. wzrósł o 9%, a wartość nowych limitów faktoringowych była wyższa o 11%.

Zrealizowany obrót faktoringowy był wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 8%. Aktywa faktoringowe na koniec kwartału wyniosły 2,5 mld zł, czyli wzrosły o 3% r/r. Aktywa leasingowe wyniosły 6,7 mld zł i wzrosły o 9% w ujęciu r/r. Kwota czynnych limitów na gwarancje i akredytywy udzielone przez Bank na koniec września br. wzrosła o 12% do poziomu 1,9 mld zł. Co czwarta gwarancja była wystawiona w formie e-gwarancji.

Efektem rosnącej bazy klientów i zakresu współpracy był dalszy rozwój liczby realizowanych transakcji. Dobra sytuacja płynnościowa klientów przyczyniła się do istotnego wzrostu wolumenu osadów na rachunkach bieżących, który do 30 września br. zwiększył się o 28% r/r, osiągając poziom 10 mld zł. Widoczny był również 9% wzrost transakcji wymiany walut r/r. Łączna wartość zdeponowanych środków klientów biznesowych (w tym mikrobiznes) wyniosła 19,7 mld zł (+23% r/r).

Bankowość elektroniczna dla klientów korporacyjnych

W 3 kwartale 2019 roku Bank Millennium dostosował kanały elektroniczne do obowiązujących regulacji oraz wdrożył szereg oczekiwanych przez klientów udogodnień. Między innymi:

 • w ramach wymogów dyrektywy PSD2, od 14 września 2019 roku użytkownicy Millenetu, by uzyskać dostęp do bankowości elektronicznej stosują jeden ze sposobów dwuskładnikowego uwierzytelnienia – potwierdzenie uwierzytelnienia za pomocą hasła SMS lub kodu wygenerowanego przez jeden z dwóch oferowanych przez Bank tokenów sprzętowych.
 • w sierpniu Bank zaoferował klientom token sprzętowy z czytnikiem, innowacyjne urządzenie do logowania i autoryzacji zleceń. Jest to pierwsze w Polsce rozwiązanie oparte na autorskiej technologii Cronto firmy OneSpan. Urządzenie zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz unikalną dla tego typu urządzeń wygodę użytkowania.
 • udoskonalił usługę MillenetLink, kanał bezpośredniej komunikacji z systemami ERP (Enterprise Resource Planning) klientów:
  - by zapewnić sprawną integrację systemów bankowych i klienckich, Bank nawiązał współpracę z producentami/dostawcami wiodących systemów ERP. Od czerwca klienci posiadający systemy Optima i XL firmy Comarch w odpowiedniej wersji mogą aktywować MillenetLink bez konieczności dodatkowych modyfikacji tych systemów.
  - od czerwca MillenetLink umożliwił również przesyłanie zleceń autoryzowanych za pomocą podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym, co pozwala zautomatyzować płatności po stronie klienta.

Aplikacja smartshoppingowa goodie

Całkowita liczba pobrań goodie od momentu startu przekroczyła 1,3 mln, w tym 400 tys. od początku br. W aplikacji zarejestrowano 730 tys. wirtualnych kart stałego klienta i kart pieczątkowych 58 różnych programów lojalnościowych. Pod koniec września użytkownicy goodie mogli korzystać z wirtualnych map 29 galerii handlowych z całej Polski. W 3 kwartale 2019 roku goodie konsekwentnie rozwijało cashback. Suma obrotu generowanego przez jej użytkowników wzrosła w ciągu 3 miesięcy do 50 mln zł, a suma naliczonego zwrotu sięgnęła niemal 2 mln zł.

Wyniki Grupy dostępne są również pod adresem: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie