Informacje prasowe


25.10.2018

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium – dobry zysk, rekordowa liczba nowych klientów

Po 3 kwartałach 2018 roku grupa Banku Millennium po raz kolejny wypracowała doskonałe wyniki. Zysk netto wyniósł 548 mln zł (+9,3% r/r), a liczba aktywnych klientów detalicznych osiągnęła poziom 1,77 mln (wzrost o 57 tys. kw./kw.).

- Po 3 kwartałach 2018 roku osiągnęliśmy bardzo dobry wynik finansowy netto w wysokości 548 mln zł, o 9,3% wyższy niż w porównywalnym okresie 2017 roku. Był to kwartał rekordowej akwizycji nowych klientów detalicznych (57 tys. tylko w 3 kwartale), dwucyfrowych wzrostów sprzedaży pożyczek gotówkowych (+39% r/r) i kredytów dla przedsiębiorstw (+10% r/r). Bank po raz kolejny znalazł się na podium we wszystkich kategoriach tegorocznego rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” - zajął m.in. 1 miejsce w kategorii „Bankowość mobilna” i 2 w kategorii „Bank dla Kowalskiego” - powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Najważniejsze wyniki finansowe

  • skonsolidowany zysk netto grupy Banku Millennium po 3 kwartałach 2018 roku wyniósł 548 mln zł (+9,3% r/r)
  • w 3 kwartale 2018 roku zysk netto wyniósł 200 mln zł (+3,9% kw./kw. oraz +6,8% r/r)
  • główny czynnik poprawy zysku to lepszy wynik odsetkowy wynikający ze zwiększenia marży odsetkowej (do 2,67%) i wzrostu wolumenów biznesowych
  • kredyty ogółem wzrosły o 7% (z pominięciem walutowych kredytów hipotecznych nawet o 14% r/r), a depozyty klientów przekroczyły 60 mld zł (wzrost o 6,3% r/r)
  • wynik odsetkowy netto jest wyższy o 5,4% kw./kw. i 6,7% r/r. Dzięki temu wzrost dochodu operacyjnego i kosztów utrzymał się na podobnym poziomie (ok. 5% r/r)
  • rezerwy, dzięki lepszej sytuacji w obszarze ryzyka kredytowego, spadły o 10% r/r
  • rosnąca dochodowość umożliwia utrzymanie wskaźnika zwrotu z kapitału ROE na wysokim poziomie 9,5%, a wskaźnika koszty/dochody na relatywnie niskim poziomie 46,6%

Najważniejsze wyniki biznesowe

Bankowość detaliczna

W porównaniu z końcem 2 kwartału liczba aktywnych klientów detalicznych wzrosła o 57 tys. i na koniec 3 kwartału wyniosła 1,77 mln. Z bankowości elektronicznej korzystało aktywnie 1,3 mln osób (wzrost o 18% r/r), w tym z aplikacji mobilnej i mobilnego Millenetu 888 tys. (wzrost o 36 % r/r). Rekordowa akwizycja nowych klientów wspierana była sprzedażą rachunków w kanałach online (udział tych kanałów w sprzedaży kont ogółem stanowi już 25%) oraz kontynuacją popularnego programu rekomendacyjnego „Lubię to Polecam”. Do końca września zarejestrowało się w nim blisko 315 tys. zadowolonych klientów.

Intensywny rozwój sprzedaży produktów i usług w kanałach bankowości elektronicznej widoczny jest nie tylko w najważniejszych kategoriach produktowych, takich jak konta osobiste, lecz również w pożyczkach gotówkowych (45% udział w sprzedaży pożyczek ogółem), limitach w koncie (42%) i lokatach (89%).

Wartość uruchomionych w pierwszych trzech kwartałach roku kredytów hipotecznych wzrosła o 37% do poziomu 2,4 mld zł, a podpisanych umów o 20%. Pozwoliło to Bankowi zająć szóstą pozycję na rynku z udziałem 6,6%. W tym samym okresie sprzedaż pożyczek gotówkowych osiągnęła dokładnie tę samą wartość 2,4 mld zł (+39% r/r), z czego tylko w 3 kwartale wyniosła 810 mln zł. Tak dobry rezultat nie byłby możliwy bez skokowego wzrostu sprzedaży gotówek w aplikacji mobilnej (+99% r/r). Na dzień 30 września 2018 roku kredyty dla klientów indywidualnych (brutto) osiągnęły wartość 35,5 mld zł.

Na koniec 3 kwartału 2018 roku łączne środki klientów indywidualnych zdeponowane w Banku Millennium osiągnęły wartość 53,3 mld zł, rosnąc o 9% r/r. Motorem wzrostu było przede wszystkim zwiększenie wartości środków na rachunkach bieżących i oszczędnościowych o 17% r/r.

Aplikacja smartshoppingowa goodie

W pierwszych 3 kwartałach 2018 roku innowacyjna platforma smartshoppingowa goodie utrzymała dynamiczny wzrost liczby pobrań i wprowadziła przełomowe funkcjonalności. Liczba pobrań zbliżyła się do imponującego poziomu 600 tys., na użytkowników użytkowników czekało średnio ponad 2000 ofert niemal 700 popularnych marek, a dzięki intensywnym działaniom promocyjnym założono blisko 300 tys. kart lojalnościowych (127 tys. tylko w 3 kwartale). We wrześniu ruszyła usługa cashback czyli szybki zwrot części środków (średnio 2-15%) wydanych na zakupy w blisko 1000 sklepach internetowych.

Bankowość przedsiębiorstw

Po trzech kwartałach 2018 roku widoczny jest równomierny we wszystkich obszarach produktowych rozwój działalności związanej z finansowaniem. Wartość bilansowych produktów kredytowych udzielonych firmom wzrosła o 1,5 mld zł czyli o 10% r/r (w tym leasingu o 9%, kredytów bankowych o 9%, a faktoringu o 13%). Źródłem utrzymującego się trendu jest doskonała współpraca z istniejącymi klientami, efektywne pozyskiwanie nowych oraz wzrost rynku kredytowego w Polsce.

Portfel leasingowy Millennium Leasing wzrósł o 9% r/r osiągając poziom 6 mld zł. Wartość przedmiotów przekazanych klientom w leasing w 3 kwartałach br. wyniosła rekordowe 2,44 mld zł (11% wzrost r/r) i były to najlepsze 3 kwartały w całej historii Millennium Leasing. Znakomite wyniki odnotował również faktoring. Po 3 kwartałach br. obroty faktoringowe osiągnęły poziom 14,3 mld zł, co oznacza 16% wzrost w stosunku do wyniku z 2017 roku. Również saldo sfinansowanych faktoringiem wierzytelności przyrastało w tempie dwucyfrowym i wyniosło 2,4 mld zł (+13% r/r).

Kwota gwarancji i akredytyw czynnych na dzień 30 września 2018 roku osiągnęła wartość 854 mln zł, co oznacza wzrost o 21% r/r. Wartość udzielonych przez Bank gwarancji i akredytyw dokumentowych w 3 kwartałach 2018 roku wzrosła o 46% r/r i wyniosła 686 mln zł. Tak imponujący wzrost był możliwy dzięki skutecznym działaniom sieci sprzedaży w obszarze dużych firm.

W efekcie ugruntowanych relacji z klientami dynamicznie rosły osady na rachunkach bieżących i transakcyjność. Wolumen środków na rachunkach bieżących po trzech kwartałach 2018 roku osiągnął wartość 7,8 mld zł rosnąc 19% r/r. Równocześnie nastąpił 14% wzrost liczby przelewów krajowych i 25% wzrost liczby przelewów zagranicznych. Wolumen transakcji walutowych wzrósł o 20% w stosunku do analogicznego okresu w 2017 roku.

W ramach nowej inicjatywy Bank Millennium został partnerem Forum Firm Rodzinnych Forbesa. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju i integracja firm rodzinnych oraz wyróżnianie najlepszych. W cyklu 8 spotkań realizowanych od września do listopada 2018 roku w całej Polsce, uczestniczą przedstawiciele lokalnych firm rodzinnych, partnerzy projektu i eksperci Banku Millennium. Bank kontynuuje również partnerstwo z Klubem CFO – miejscem spotkań i wymiany wiedzy dyrektorów finansowych polskich przedsiębiorstw. Klub CFO jest wspólną inicjatywą Banku i Harvard Business Review Polska.

Cyfrowe ułatwienia dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw:

W 3 kwartale 2018 roku Bank nadal intensywnie rozwijał ofertę bankowości elektronicznej zarówno dla obecnych, jak i przyszłych klientów.

Konto 360º Junior otwierane w Millenecie - Rodzice nie muszą już wychodzić z domu, by otworzyć rachunek osobisty dla dziecka powyżej 13 roku życia. Mogą to zrobić w serwisie bankowości internetowej. Proces odbywa się w pełni online, a dziecko może od razu korzystać z konta i płacić zbliżeniowo telefonem (bank umożliwia tokenizację karty płatniczej jeszcze przed jej fizycznym dostarczeniem)

jeszcze prostsze płatności online – rozbudowany formularz przelewu krajowego łączy teraz w sobie funkcje zwykłego przelewu i przelewu BLIK na telefon z opcją łatwego wyszukiwania adresata w książce telefonicznej smartfona. Oznacza to możliwość przelewów na numer konta lub numer telefonu z tego samego formularza. Aplikacja mobilna wzbogaciła się również o możliwość tworzenia stałych zleceń

płatności internetowe PayByLink rozszerzone o usługę BLIK - podczas zakupów w Internecie po wybraniu formy płatności „Millennium – płatności internetowe”, klienci mogą wybrać sposób autoryzacji. Obok tradycyjnej metody zatwierdzenia transakcji czyli logowania do bankowości internetowej, mogą teraz wybrać autoryzację kodem BLIK

wdrożenie dyrektywy PAD o podstawowym rachunku - w obszarze regulacyjnym Bank skutecznie wdrożył dyrektywę PAD o podstawowym rachunku płatniczym, który od sierpnia b.r. mogą już otwierać klienci

Dobry Start - 3 kwartał to okres wzmożonego korzystania z udostępnionych przez Bank usług e-administracji. Od początku lipca do końca września 2018 w systemie transakcyjnym Millenet złożono m.in. 125 tys. wniosków Dobry Start (8% wszystkich wniosków złożonych przez banki) oraz 59 tys. wniosków programu Rodzina 500+

pilotaż projektu eBOK Millennium Leasing – eBOK ma na celu udostępnienie klientom zintegrowanej platformy pozwalającej na obsługę online umów leasingowych, monitorowanie zobowiązań, obsługę formalną, jak również realizację płatności z tytułu obsługi leasingu po zalogowaniu do Millenetu

Wyniki Grupy dostępne są również pod adresem: https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/26613200/MILLENNIUM_3Q18_PL.pdf