Informacje prasowe


20.05.2016

Awans Banku Millennium w Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Bank Millennium został wyróżniony w X Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2016 – zestawieniu największych firm ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Bank zajął w rankingu 18 miejsce (7 wśród firm z sektora finansowego), awansując z miejsca 34 w ubiegłorocznym zestawieniu.

Awans z 34 na 18 miejsce w Rankingu, to dla nas duże wyróżnienie, potwierdzenie skuteczności realizacji celów CSR i zachęta do wdrażania kolejnych rozwiązań z tego obszaru – powiedziała Iwona Jarzębska, Dyrektor Departamentu PR Banku Millennium. Zgodnie z wytycznymi naszej strategii biznesowej, która zawiera cele CSR, koncentrujemy się na najwyższej jakości obsługi Klientów, etycznym marketingu i sprzedaży, zapewnieniu bezpieczeństwa powierzanych przez Klientów środków oraz wprowadzaniu innowacyjnych produktów. Kładziemy również nacisk na tworzenie atrakcyjnych warunków pracy oraz umożliwianie pracownikom angażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnych. Dbamy o ograniczanie negatywnego wpływu Banku na środowisko naturalne. Corocznie od 10 lat podsumowujemy nasze działania w raporcie odpowiedzialności społecznej - podsumowała Iwona Jarzębska.

Ranking Odpowiedzialnych Firm, przygotowany przez Dziennik „Gazeta Prawna" pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, to jedyne całościowe zestawienie największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Ocena dokonywana jest w oparciu o ankietę wypełnianą przez firmy. Kwestionariusz konkursowy zawiera pytania dotyczące pięciu obszarów: odpowiedzialne przywództwo, zaangażowanie społeczne, komunikacja z interesariuszami, innowacyjność społeczna oraz odpowiedzialne zarządzanie Prawidłowość udzielonych odpowiedzi jest weryfikowana przez firmę audytorską Deloitte.