Informacje prasowe


27.02.2017

Awans Banku Millennium w rankingu faktorów zrzeszonych w PZF

W 2016 roku Bank Millennium zrealizował obrót faktoringowy w wysokości 14,6 mld zł. To kolejny rekordowy rok w tym obszarze. Dynamika wzrostu wyniosła 8,8% r/r. Wynik ten oznacza, że pod względem wartości zrealizowanych obrotów Bank Millennium awansował z 5 na 4 miejsce w rankingu instytucji faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów, z ponad 9% udziałem w rynku. Aktywa faktoringowe na koniec 2016 roku wynosiły 1,93 mld zł, co również jest najlepszym wynikiem w historii banku.

W 2016 roku Bank Millennium nawiązał współpracę z podmiotem zewnętrznym, zajmującym się monitoringiem szeroko rozumianej sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych. Dzięki temu bank na bieżąco otrzymuje informacje o wystąpieniu negatywnych zdarzeń dotyczących danego kontrahenta np. o złożonych wnioskach o otwarcie postepowania upadłościowego. Monitoringiem objęto większą część portfela kontrahentów faktoringowych, co w znacznym stopniu przekłada się na jego jakość.   

- Jakość portfela kontrahentów jest tym bardziej istotna, że jak pokazują statystyki publikowane przez Polski Związek Faktorów, najwyższa dynamika wzrostu obrotów występuje w faktoringu z przejęciem ryzyka. Bank Millennium również podąża w tym kierunku - w 2016 roku ponad połowa wartości obrotów została zrealizowana w ramach faktoringu z przejęciem ryzyka. Tendencja ta, zarówno jeżeli chodzi o cały rynek, jak również o bank,  prawdopodobnie utrzyma się również w 2017 roku. Największy potencjał wykorzystania faktoringu widzimy nadal w branżach: spożywczej (produkcja, handel), chemicznej, oraz handlu elektroniką. Wszystko wskazuje na to, że w 2017 wyraźne ożywienie będzie miało miejsce też w tradycyjnie związanej z faktoringiem branży obrotu wyrobami stalowymi oraz materiałami budowlanymi – mówi Marcin Stefaniuk, Dyrektor Departamentu Faktoringu i Finansowania Handlu w Banku Millennium.  

Branża faktoringowa od wielu lat nieprzerwanie wykazuje wzrost pod względem wartości zrealizowanych obrotów. Rok 2016 był również udany dla branży. Z usług faktoringowych korzysta coraz więcej klientów (wzrost liczby klientów w całej branży o 11,5% r/r), którzy w ramach transakcji faktoringowych zbywają wierzytelności wobec coraz większej liczby swoich kontrahentów (wzrost liczby kontrahentów w całej branży o 28,1% r/r).