Informacje prasowe


23.09.2003

Automatyczna identyfikacja przychodzących płatności

Millennium Biznes, sieć Banku Millennium oferująca usługi bankowe dla rynku małych i średnich przedsiębiorstw, rozszerza swoją ofertę o automatyczną identyfikację przychodzących na rachunek Klienta płatności.

Automatyczna Identyfikacja Przychodzących Płatności to nowoczesna usługa bankowa, która pozwala Klientowi Millennium Biznes rozpoznać wszystkie gotówkowe i bezgotówkowe płatności przychodzące na jego rachunek bieżący. Bank na życzenie Klienta otwiera bezpłatnie rachunek dodatkowy, który od tej pory używany jest do rozliczeń związanych z usługą identyfikacji przychodzących płatności. Klient otrzymuje specjalny numer rozliczeniowy KIR oraz oprogramowanie służące do tworzenia numerów rozliczeniowych dla swoich kontrahentów. Każdy kontrahent będzie posiadał unikalny numer rozliczeniowy rachunku, który powinien być umieszczony na fakturze. Od tego momentu każdy z kontrahentów, płacąc za fakturę używa swojego własnego numeru rozliczeniowego rachunku.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem BiznesLinii® 0 801 12 6000, u Millennium Biznes Doradcy Bankowego® lub w każdym oddziale Millennium.