Informacje prasowe


16.06.2016

Analitycy Banku Millennium wśród najlepszych

Zespół Biura Analiz Makroekonomicznych Banku Millennium ( Grzegorz Maliszewski, Urszula Kryńska i Mateusz Sutowicz) zajął 2 miejsce w konkursie na Najlepszego Analityka Makroekonomicznego 2015 roku w kategorii Prognozy PKB w konkursie na najlepszych analityków makroekonomicznych Gazety Giełdy I Inwestorów „Parkiet” i „Rzeczpospolitej”. W rankingu ogólnym zespół analityków Banku Millennium zajął 4 miejsce.

- Rok 2015 nie był łatwym rokiem do prognozowania, ponieważ obfitował w liczne zmiany sentymentu w polskiej gospodarce, w dużym stopniu pod wpływem otoczenie zewnętrznego. Cieszy więc nie tylko 2. miejsce w kategorii PKB, ale przede wszystkim 4. w rankingu ogólnym. Satysfakcja z uzyskanych wyróżnień jest tym większa, że to kolejne wyróżnienie, które zespół ekonomistów Banku Millenium uzyskał w ostatnich latach za trafność prognoz – powiedział Grzegorz Maliszewski kierujący Biurem Analiz Makroekonomicznych Banku Millennium.

Uczestnicy konkursu prognozowali pięć wskaźników makroekonomicznych: zmiana PKB, zmiana inwestycji, zmiana indeksu cen konsumpcyjnych (CPI), stopa bezrobocia oraz saldo obrotów bieżących. Prognozy przesyłane pod koniec każdego kwartału na 4 kolejne kwartały do przodu podlegają ocenie w zależności od faktycznego poziomu danego wskaźnika oraz mediany przewidywań uczestników. Największa waga jest przypisywana najwcześniejszym prognozom.

Konkurs jest organizowany przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim od 2007 roku. W tegorocznej edycji uczestniczyło ponad 60 analityków i zespołów analitycznych reprezentujących instytucje finansowe centra analityczne oraz inne organizacje.